Usposabljanje zajema 60 pedagoških ur, ki so razdeljene v 12 srečanj po 5 pedagoških ur. Predavanja potekajo 2-krat do 3-krat tedensko v popoldanskem času, od 16.00 do 20.00. Udeleženci ob koncu usposabljanja dobijo uporabne informacije o postopku preverjanja in potrjevanja za pridobitev certifikata s strani svetovalca za NPK.

Cena: 680,00 EUR (z DDV)
*možnost plačila na 2 obroka

Vsebina:
– Osnove ekonomike nepremičninskega trga
– Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
– Stvarnopravna razmerja
– Obligacijska razmerja (splošni del)
– Pogodbe v prometu z nepremičninami
– Preprečevanje pranja denarja
– Zemljiška knjiga
– Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
– Stanovanjska razmerja
– Nepremičninsko posredovanje
– Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
– Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
– Evidentiranje nepremičnin
– Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
– Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
– Osnove pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona
– Energetska izkaznica
– Varovanje osebnih podatkov
– praktični primeri

*Točen urnik usposabljanja udeleženci prejmejo pred samim začetkom.

Pogoji za prijavo na usposabljanje
Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) nepremičninski posrednik/posrednica:
– ima zaključeno najmanj višjo strokovno izobrazbo (6. raven izobrazbe) ali
– srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
– srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

 

Prijavnica USPOSABLJANJE ZA NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA