užu-ipProgram UŽU-IP je namenjen manj izobraženim odraslim prebivalcem podeželja. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 12 do 16 udeležencev in traja 120 ur. Program se predvidoma zaključi v treh mesecih. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Glavni namen programa je, da udeleženci pridobijo temeljno znanje in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja za izvajanje dejavnosti na podeželju, z namenom večje samostojnosti ter izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja.

Podeželje je vir številnih možnosti, ki predstavljajo izziv in priložnost za njegovo prebivalstvo.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

 

Več o programu: http://pismenost.acs.si/projekti/uzu/