užu-mdmProgram UŽU-MDM je namenjen manj izobraženim zaposlenim na delovnih mestih, ki se ukinjajo, zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo ter tistim zaposlenim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Utemeljenost in vizijo razvoja programa smo zapisali v predlogu Strategije razvoja temeljnih spretnosti zaposlenih v Sloveniji (2004).

Pri zaposlenih želimo spodbuditi razvoj in nenehno izpopolnjevanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela/izpolnjevanje zahtev in nalog na delovnem mestu, ki ga zasedajo kot tudi za samostojno/dejavno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinaša razvoj dela in delovnega mesta (razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe). Program jih spodbuja k ustvarjalnemu/inovativnemu in razmišljujočemu opravljanju dela, k nadaljnjemu poklicnemu in osebnostnemu razvoju ter k zviševanju izobrazbene ravni.

Program obsega 350 ur in je obsežnejši od drugih programov UŽU, saj udeležencem omogoča pridobivanje nekaterih enakovrednih splošnoizobraževalnih znanj v osnovni šoli ter nižjem poklicnem izobraževanju. Izobraževanje izvajata najmanj dva usposobljena učitelja in poteka praviloma v prostorih podjetja v katerem so zaposleni udeleženci programa.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. Program je umeščen med ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, kar delodajalcem omogoča pridobitev nadomestila osebnega dohodka za zaposlene vključene v program.

 

Več o programu: http://pismenost.acs.si/projekti/uzu/