Vstopni pogoji:
– najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba,
– vsaj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu itd. – tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok).

Dokumentacija:
– prijavnica
– življenjepis
– spričevalo končane izobrazbe
– dokazovanje vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj – rojstni list otrok, reference, pogodbe, ipd.
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.
– seminarska naloga (naslov naloge določi komisija na pregledu zbirne mape)

Vsebina/ključna dela:
– varovanje zdravja otrok in upoštevanje varnostih ukrepov,
– zagotavljanje varnostnega, spodbudnega in privlačnega okolja za otroka,
– zagotavljanje ustreznega hranjenja otroka,
– zagotavljanje ustreznega oblačenja, previjanja in umivanja otroka ter navajanje otroka na stranišče in osebno higieno,
– izvajanje in zagotavljanje ustreznega počitka in spanja otrok,
– ukrepanje ob pojavih bolezenskih znakov in v nepričakovanih situacijah,
– varovanje otroka pred zlorabami,
– podpiranje in spodbujanje otrokovega kognitivnega (spoznavni), socialno-emocionalnega in gibalnega razvoja,
– nudenje otroku ustrezne nege, varstva in podpore pri osebnem razvoju otroka s posebnimi potrebami,
– komuniciranje in sodelovanje s starši oz. z otrokovo družino.

Preverjanje:
Priprava in zagovor strokovne naloge, ki jo kandidat pripravi po izboru komisije, ter praktično preverjanje z zagovorom in obvladovanjem strokovno teoretičnih znanj.

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/53410571

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata VARUH PREDŠOLSKIH OTROK