Vizija

Naša  vizija  je,  da  ohranimo  sloves  hiše  znanja,  ki  je  odprta  za  vse,  prepoznavna  po kakovostni in pestri izobraževalni ponudbi ter po udeležencih z odličnim in uporabnim znanjem ter zdravimi temelji za nadaljnje izobraževanje.

 

Poslanstvo

Ljudska univerza Celje gradi svoje poslanstvo na več kot 90-letni tradiciji v izobraževanju odraslih. Odraslim omogočamo kakovostno in prijazno izobraževanje, usposabljanje in osebnostno rast v skladu z načeli vseživljenjskega učenja. Skrbimo za kakovostno izobraževanje in spodbujamo odrasle k učenju in spopolnjevanju.

 

VizijaVrednote (po abecednem redu)

Na Ljudski univerzi Celje stremimo k naslednjim vrednotam:
– ambicioznost,
– konkurenčnost,
– liberalnost (moderne oblike učenja),
– mednarodnost,
– odgovornost,
– profesionalnost,
– tržnost,
– urejenost.