Vizija, poslanstvo in vrednote so tisti temelji delovanja zaposlenih in predavateljev na Ljudski univerzi Celje, ki nas usmerjajo, vodijo in spodbujajo pri vsakdanjem delu z udeleženci na področju izobraževanja odraslih. Vizijo, poslanstvo in vrednote v določenem časovnem obdobju zaposleni »vzamemo pod drobnogled«, da preverimo, v kolikšni meri so to še trdni temelji našega delovanja, in če jih je potrebno spremeniti ali posodobiti, to tudi naredimo.

Naše poslanstvo
Ljudska univerza Celje gradi svoje poslanstvo na več kot 97-letni tradiciji v izobraževanju odraslih. Odraslim omogočamo kakovostno in prijazno izobraževanje, usposabljanje in osebnostno rast v skladu z načeli vseživljenjskega učenja. Skrbimo za kakovostno izobraževanje in spodbujamo odrasle k učenju in spopolnjevanju.

Naša vizija
Naša vizija je, da ohranimo sloves hiše znanja, ki je odprta za vse, prepoznavna po kakovostni in pestri izobraževalni ponudbi ter po udeležencih z odličnim in uporabnim znanjem, predvsem pa zdravimi temelji za nadaljnje izobraževanje. V prihodnost stopamo z odločnimi in pogumnimi koraki.

Naše vrednote (po abecednem redu) so:
• ambicioznost,
• konkurenčnost,
• liberalnost (moderne oblike učenja),
• mednarodnost,
• odgovornost,
• profesionalnost,
• tržnost,
• urejenost.

Dobri medsebojni odnosi so temelj delovanja zavoda.