Vstopni pogoji:
– srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
– višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
– univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
– magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu,
– vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.
vp
Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– spričevalo končane izobrazbe,
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.,
– seminarska naloga (naslov naloge določi komisija na pregledu zbirne mape).

Vsebina/ključna dela:
– definiranje ciljev projekta,
– izdelava načrta izvedbe projekta,
– opredelitev organizacije, načinov sodelovanja in komuniciranja članov projektnega tima in hranjenje dokumentov,
– organizacija izvedbe projektnih aktivnosti,
– vodenje projektnega tima,
– komunikacija s člani projektnega tima in z zunanjimi sodelavci.

Preverjanje:
Zagovor seminarske naloge.

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/34000051

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata VODJA PROJEKTA