Zaposleni so ena izmed ciljnih skupin, ki jim na Ljudski univerzi Celje posvetimo veliko pozornosti. Zaposleni so v današnjem času vedno znova postavljeni pred izzive nenehnega nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Velikokrat zaposleni soočajo z izgubo službe ali pa se v podjetjih zgodi prestrukturiranje. Tako so zaposleni primorani v pridobivanje dodatnih znanj, usposabljanja in izpopolnjevanja. Mnogokrat pa so postavljeni pred izbiro drugega poklica, kot so ga opravljali do sedaj.

Na Ljudski univerzi Celje zaposlenim nudimo naslednje možnosti:
Brezplačno svetovanje zaposlenim (pomoč pri načrtovanju poklicne kariere, informiranje in pomoč pri izbiri ustreznega izobraževanja ali usposabljanja,  načrten razmislek o možnostih napredovanja v poklicu, idr.) http://www.lu-celje.si/lu-projekti/svetovanje-zaposlenim-v-savinjski-regiji-2016-2022
Možnost formalnega izobraževanja (OŠ za odrasle, srednješolski programi, pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije) http://www.lu-celje.si
Možnost neformalnega izobraževanja (jezikovni in računalniški tečaji, računovodski in knjigovodski tečaji, tečaji retorike, šivanje in krojenje, tečaji gradbene mehanizacije idr.)
Možnost brezplačne vključitve v jezikovne in računalniške programe za zaposlene, s srednješolsko izobrazbo in starejše od 45 let. http://www.lu-celje.si/lu-projekti/krepitev-temeljnih-poklicnih-kompetenc-v-savinjski-regiji-2016%e2%80%922019
Središče za samostojno učenje, kjer se lahko udeleženci samostojno učijo, uporabljajo IKT tehnologijo in  strokovno gradivo. Na razpolago jim je tudi mentor. http://www.lu-celje.si/sredisce-za-samostojno-ucenje-2

Več informacij o dejavnosti za zaposlene dobite na telefonski številki 03/428 67 50 ali elektronski pošti info@lu-celje.si.