V okviru 30-urnega programa priprav boste spoznali vsebine Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu za opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji.

Seznanili se boste z naslednjimi vsebinami:
– opredelitev upravnega postopka in temeljna načela,
– pristojnost,
– stranka in njeno zastopanje,
– jezik v postopku,
– komuniciranje organov in strank,
– vročanje,
– rok in narok,
– vrnitev v prejšnje stanje,
– vzdrževanje reda,
– stroški upravnega postopka,
– začetek upravnega postopka in zahtevki strank,
– pritožba,
– izredna pravna sredstva,
– izvršba,
– nadzor nad izvajanjem zakona,
– sodno varstvo,
– upravni spor.

Reševali boste primere iz prakse, izdelali osnutke odločbe in sklepa ter se seznanili s tipi nalog pri pisnem in ustnem delu izpita.

• Trajanje: 30 ur
• Skupine: 15 udeležencev
• Cena: 220,00 € z DDV (180,32 € brez DDV).

Program se bo izvajal ob zadostnem številu prijavljenih.

Izpiti se opravljajo na Upravni akademiji v Ljubljani. Nanje se kandidati prijavljajo sami. Prav tako sami izberejo izpitni rok.

Urnik:

Informacije in prijave:

Tel.: 03 428 67 50 ali 03 428 67 62
E-pošta: info@lu-celje.si

Pripravite se na izpit, ki je eden izmed najpogostejših pogojev za zaposlitev.