V okviru 30-urnega programa priprav boste spoznali vsebine Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu za opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji.

Seznanili se boste z naslednjimi vsebinami:
– opredelitev upravnega postopka in temeljna načela,
– pristojnost,
– stranka in njeno zastopanje,
– jezik v postopku,
– komuniciranje organov in strank,
– vročanje,
– rok in narok,
– vrnitev v prejšnje stanje,
– vzdrževanje reda,
– stroški upravnega postopka,
– začetek upravnega postopka in zahtevki strank,
– pritožba,
– izredna pravna sredstva,
– izvršba,
– nadzor nad izvajanjem zakona,
– sodno varstvo,
– upravni spor.

Reševali boste primere iz prakse, izdelali osnutke odločbe in sklepa ter se seznanili s tipi nalog pri pisnem in ustnem delu izpita.

• Trajanje: 30 ur
• Skupine: 15 udeležencev
• Cena: 220,00 € z DDV (180,32 € brez DDV).

POPUST: 10 % za prijave do 31. 7. 2020

 

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na pripravah znaša 50 €. Plačana kotizacija se odšteje od celotne cene izobraževanja, ki znaša 220 €. Prosim, da nam kotizacijo poravnate na račun:
Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje
TRR: SI56 0121 1603 0714 290
NAMEN PLAČILA: kotizacija ZUP
SKLIC: SI00-2020

Program se bo izvajal ob zadostnem številu prijavljenih.

Izpiti se opravljajo na Upravni akademiji v Ljubljani. Nanje se kandidati prijavljajo sami. Prav tako sami izberejo izpitni rok.

Urnik:

Sobota, 12. 9. 2020: 8.00-11.15
Petek, 18. 9. 2020: 14.00-17.15
Sobota, 19. 9. 2020: 8.00-11.15
Petek, 25. 9. 2020: 14.00-17.15
Sobota; 26. 9. 2020: 8.00-11.15
Petek, 2.10. 2020: 14.00-17.15
Sobota, 3. 10. 2020: 8.00-11.15

Informacije in prijave:

Tel.: 03 428 67 50 ali 03 428 67 62
E-pošta: info@lu-celje.si

Pripravite se na izpit, ki je eden izmed najpogostejših pogojev za zaposlitev.