fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme

Akronim: EWA

Naslov projekta: Empowering Women in Active Society

Projekt sofinancira: Evropska komisija (European Commission) iz programa CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme )

Obdobje trajanja projekta: 1. 11. 2022–31. 10. 2024

Vrednost projekta: 437,790.50 € (projekt je sofinanciran v višini 90 % upravičenih stroškov projekta)

Prioritetno področje: Equal participation and representation of women and men in political and economic decision making

Vodja projekta: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo

Partnerji: Ljudska univerza Celje, Inštitut za politični management, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Namen projekta: Projekt EWA je namenjen obravnavanju vprašanj političnega udejstvovanja mladih žensk. Glavni poudarek projekta bo spreminjanje prepričanj o ženskah v politični sferi in državljanski participaciji, ki temeljijo na spolnih stereotipih, tradicionalnih normah in pričakovanjih ter si prizadevajo za opolnomočenje žensk, tako individualno kot sistemsko, z ustvarjanjem boljših možnosti za njihovo aktivacijo in mobilizacija v politiki in državljanska udeležba.

Eden od temeljnih ciljev EWA je konceptualizacija strategije vključevanja načela enakosti spolov v političnem odločanju in oblikovanje politik javne uprave.

Dostopnost