MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Družine

Ljudska univerza Celje je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot izvajalec vsebin centrov za družine v letih od 2017 do 2020. Družinski center Ljudske univerze Celje z imenom Družine v centrifugi sodobnega časa je začel delovati 1. 5. 2017 in je namenjen sledečim ciljnim skupinam: družinam vseh oblik, otrokom, mladostnikom, družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih, ter upokojencem.

 

Vsebine, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2020/21

  • Prostor neformalnega druženja, namenjen različnim ciljnim skupinam;
  • Informacijsko-svetovalni kotiček, kjer lahko uporabniki dobijo vse potrebne informacije, ki zadevajo družinsko tematiko. Posebno svetovalno dejavnost nudimo tudi družinam tujcev, ki jim pomagamo pri vstopu v Slovenijo in pri reševanju težav pri iskanju zaposlitve, učenju jezika in vključitvi v izobraževalni proces;
  • Delavnice za starše, ki so namenjene staršem otrok v različnih razvojnih obdobjih;
  • Delavnice za bodoče mamice in mamice na porodniškem dopustu;
  • Organizirano varstvo za otroke v času počitnic, v času delavnic za starše in v sobotnih dopoldnevih;
  • Podporna skupina za upokojence in individualno svetovanje za mladostnike ter družine z mladostniki.

Izvajamo različne vsebine

l

Prijava na spletni seminar

Ogled preteklih predavanj

Cilj javnega razpisa

Cilj je omogočiti izvedbo vsebin, ki bodo nudile storitve ciljnim skupinam in prispevale k dvigu kakovosti življenja tako posameznikov kot družin. Namen javnega razpisa je približati izvedene vsebine družinam, z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin in vzpostavljanja novih medsebojnih odnosov v lokalnem okolju.

KONTAKT

Maja Krivec
Telefon: 03 428 67 62
E-pošta: maja.krivec@lu-celje.si

Nevenka Žutić
Telefon: 03 428 67 52
E-pošta: nevenka.zutic@lu-celje.si

Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti