fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na vstopni ravni A1

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene.

 

OPIS

Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela. Pri obeh delih je potrebno svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima fotografijo. Pri pisnem delu izpita kandidati potrebujejo pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na vstopni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu.

Z uspešno opravljenim izpitom na vstopni ravni kandidat dokaže, da:
• se lahko zelo preprosto sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob znanih vsakdanjih temah, če sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati; pri tem si pomaga z neverbalnimi sredstvi,
• razume zelo kratka, preprosta zapisana in govorjena besedila o predvidljivih temah, ki ga neposredno zadevajo in osebno zanimajo, in v njih prepozna najbolj bistvene stvarne informacije,
• (po navodilih) zna zelo preprosto pisno sporočiti informacije o stvareh, ki ga osebno zadevajo in zanimajo, in po njih vprašati.

Izpit poteka v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik:
• Vzorčni testi in ocenjevanje https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/izpit-na-vstopni-ravni/vzorcni-test-in-ocenjevanje-na-vstopni-ravni/

SESTAVA IZPITA IN OCENJEVANJE
Del izpita Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Branje Branje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in utemeljitev, branje korespondence 25 min. 25 %
Poslušanje Razumevanje pogovora med drugimi govorci,  poslušanje avdiomedijev in posnetkov/neposredno poslušanje med občinstvom, poslušanje obvestil in navodil 15 min. 25 %
Pisanje Izpolnjevanje obrazcev, dopisovanje 20 min. 25 %
Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi) Družabni pogovor, monolog (opisovanje), izmenjava informacij, pridobivanje dobrin in storitev 15 min.
(+ 15 min. za pripravo)
25 %

SKUPAJ ZA IZPIT

 

90 minut

 

Za uspešno opravljen izpit mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Raven znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru je A1.

RAZPISANI ROKI

Izpitni rok: torek, 4. 4. 2023
Izpitni rok: torek, 27. 6. 20223
Izpitni rok: torek, 10. 10. 2023

V dogovoru z Izpitnim centrom si v primeru objektivnih okoliščin pridružujemo pravico do spremembe izpitnega datuma, o čemer vas bomo pravočasno obvestili na spletni strani.

PRIJAVA/ODJAVA

Na izpit se prijavite s prijavnico, ki jo natančno izpolnite in pošljete ali prinesete osebno na Ljudsko univerzo Celje, Cankarjeva ulica 1, Celje najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom. V kolikor je kandidat napoten na izpit s strani ZRSZ,

CENA IN PLAČILO IZPITA

Cena izpita znaša 121,27 EUR in vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja.

Kandidat ob prijavi izvede tudi plačilo izpita. Na sedežu zavoda Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, Celje je možno plačati z gotovino.

Znesek je možno nakazati tudi na transakcijski računa zavoda:
TRR: SI56 0121 1603 0714 290, UJP

NAMEN: Izpit SLO OR
SKLIC: 002020
BIC KODA: BSLJSI2X

 ODJAVA

Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj dva (2) delovna dni pred razpisanim rokom do 12. ure. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali pa se mu vrne 85 % stroškov izpita. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali pa se vam vrne 85 % stroškov izpita. Vplačani znesek je prenosljiv na sledeče izpitne roke v tekočem koledarskem letu. Če kandidat odstopi od izpita brez odjave, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek.

ZAKLJUČEK

Za uspešno opravljen izpit mora kandidat pri vsakem delu  doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Raven znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru je A1.

Kandidat je o rezultatu izpita obveščen najkasneje v tridesetih (30) dneh od datuma izpita. Obvesti ga izvajalec izpitov.

Informacije in prijave:

Andrijana Božić, organizatorica izobraževanja odraslih
T: 03 428 67 52
E: andrijana.bozic@lu-celje.si

Dostopnost