fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Predstavitev

Ljudska univerza Celje je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje. Naša ključna dejavnost je izobraževanje odraslih. Smisel in vizijo delovanja vidimo v sodobnem izobraževalnem središču, kjer se trudimo slediti vsem novostim na izobraževalnem področju in izobraževati ljudi po načelih vseživljenjskega učenja. Zavod posveča večji del svoje dejavnosti javni službi. Stalnica ostaja skrb za ranljive ciljne skupine v lokalni skupnosti in širše. Zavod izobražuje in usposablja ter nudi svetovanje in podporo predvsem mladim, priseljencem, brezposelnim osebam, zaprtim osebam, upokojencem itd.

Svetovalna dejavnost je na Ljudski univerzi Celje najpomembnejša podporna dejavnost na področju izobraževanja odraslih. Vsem odraslim, ki potrebujejo našo pomoč, najprej pomagamo, da se odločijo za ustrezen način izobraževanja ali usposabljanja, nato pa spremljamo njihov napredek. Pomagamo jim izdelati osebni izobraževalni načrt, nudimo pomoč pri premagovanju učnih težav, svetujemo pri iskanju zaposlitve ali nadaljnjega izobraževanja, pomagamo iskati vire za sofinanciranja izobraževanja idr. Svetovalno dejavnost in več izobraževalnih programov izvajamo tudi v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje in v Prevzgojnem domu Radeče.

Za odrasle in mladostnike, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole, izvajamo na LU Celje Osnovno šolo za odrasle. Udeležencem prisluhnemo in jih skušamo motivirati, da bi šolanje končali čim bolj uspešno.

Poleg osnovne šole pa na Ljudski univerzi Celje vpisujemo tudi v srednješolske programe. Izvajamo srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje, poklicni in maturitetni tečaj. Skrbimo za uvajanje novih srednješolskih programov in s tem širimo dejavnost zavoda.

Udeležencem omogočamo nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje, zato izvajamo različna neformalna izobraževanja: nacionalne poklicne kvalifikacije, jezikovne tečaje, tečaj retorike, šivanja in krojenja ter računalništva, glasbeno šolo za odrasle, šolo risanja, delavnice osebnostne rasti itd. Poleg tega vsako leto pripravimo pester izbor delavnic za upokojence, ki jih izvajamo v sklopu Centra medgeneracijskega učenja. Upokojencem poskušamo omogočiti čim več delavnic, povezanih z uporabnimi znanji (jezikovni tečaji, računalniško opismenjevanje, pametni telefoni in mobilne aplikacije, spletno nakupovanje, računalniško urejanje slik …).

Ker imamo v Celju in okolici veliko priseljencev izvajamo tekom celega šolskega leta v več celjskih osnovnih in srednjih šolah tečaje slovenskega jezika. Že drugo leto zapored pa pred pričetkom šolskega leta organiziramo uvajalni tečaj slovenščine za učence in dijake priseljence ter njihove starše. Veliko težavo nam še vedno predstavlja pomanjkanje primernega gradiva za priseljence, zato smo se odločili, da na podlagi večletnih izkušenj na tem področju in smernic Zavoda RS za Šolstvo sami pričnemo z oblikovanjem primernega gradiva za učenje slovenščine za učence in dijake priseljence.

Želimo poudariti, da so celo leto udeležencem na voljo različne infrastrukturne dejavnosti: Središče za samostojno učenje, učna pomoč, Karierni kotiček, Borza znanja

Prav tako vsako leto sodelujemo pri promociji vseživljenjskega učenja v TVU, ki poteka v mesecu maju. Strokovni delavci se skozi celo leto udeležujemo izobraževanj in usposabljanj, saj želimo udeležencem zagotoviti kakovostno izobraževanje in nadgraditi kvaliteto, vsebino in obseg naše izobraževalne dejavnosti. Zaposleni na Ljudski univerzi Celje menimo, da je prvotni odgovor vseživljenjsko učenje, nenehno izobraževanje in usposabljanje, ki mora postati naše osebno vodilo, saj bomo le tako kos vsem prihajajočim izzivom in spremembam.

Več o naših programih, tečajih, delavnicah si lahko pogledate na naši spletni strani.

Dostopnost