fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Vizija, poslanstvo, vrednote

»Smerokaz« delovanja Ljudske univerze Celje so vizija, poslanstvo in vrednote. Kažejo nam smer razvoja in opredeljujejo način, na katerega želimo uresničevati svoje poslanstvo na področju izobraževanja odraslih.

Vizija

Naša vizija je ostati dostopno izobraževalno središče za odrasle, ki je prepoznano po kakovostni ponudbi formalnih in neformalnih oblik izobraževanja, ki odgovarjajo na zahteve spreminjajoče se družbe. Posameznike želimo opremiti s kompetencami, potrebnimi za prihodnost, in prispevati k razvoju skupnosti.

Poslanstvo

Ljudska univerza Celje gradi svoje poslanstvo kot najstarejša izobraževalna institucija za odrasle v Sloveniji. Z izobraževalnimi programi, usposabljanji in različnimi dejavnostmi se prilagajamo potrebam sodobnega časa in spodbujamo vseživljenjsko učenje, s čimer prispevamo k osebnemu razvoju, dvigu kakovosti življenja ter povečanju možnosti za zaposlovanje posameznikov.

Vrednote

Zavzemamo se, da vrednote niso le besede, zapisane na papirju, temveč vodila našega razmišljanja in delovanja.

Spoštovanje
Spoštovanje je temeljna vrednota, ki jo je potrebno udejanjati prav vsak dan, tako pri delovnem procesu kot poklicnih odnosih. Zavzemamo se za spoštljive odnose in spoštljiv način delovanja, pri čemer se trudimo razumeti druge, njihove interese in potrebe. Pri našem delu je temeljna vrednota spoštovanje različnosti in drugačnosti.

Profesionalnost in strokovnost
Profesionalnost je vrednota, ki sestoji iz strokovnosti in ustreznega odnosa do sebe ter drugih. Strokovnost nas zavezuje, da svoje delo izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji pedagoško-andragoške stroke in drugimi vejami znanosti. Prizadevamo si, da naše strokovno delo dviga ugled naše ustanove v javnosti ter da nas kot kolektiv odlikuje profesionalnost, saj naša vedenja ustrezajo etičnim standardom in so poslovnim situacijam primerna.

Veselje do dela
Veselje je vrednota, ki je ne moremo izsiliti, je pa izjemnega pomena. Kot kolektiv si prizadevamo, da svoje delo doživljamo kot poslanstvo in da v svoj delovni proces vnašamo kvalitete, kot so: predanost, energičnost, drznost in zanos. Veselje do dela se rojeva, ko je delo dobro opravljeno, ko spreminjamo stvari na bolje in ko so naši medsebojni odnosi podporni. Znotraj kolektiva želimo ustvarjati pogoje za izpolnjujoče delo, ki bo vsem nam prinašalo veselje ter rojevalo dobre rezultate.

Povezovanje
Povezovanje kot vrednota je za našo organizacijo ključna. Kot ekipa si prizadevamo za povezane odnose, ki temeljijo na razumevanju, empatičnosti, medosebnem zaupanju in nudenju podpore. Pri svojem delu se zavezujemo medkulturnemu, medgeneracijskemu in interdisciplinarnemu povezovanju, prav tako je za nas ključno povezovanje s pomembnimi deležniki iz našega okolja kot tudi širše v nacionalnem in evropskem prostoru.

Prilagodljivost
V času nenehnih sprememb je prilagodljivost izjemnega pomena. Kot organizacija se zavzemamo za učinkovito in hitro soočanje z izzivi ter prilagajanje izobraževalne ponudbe potrebam sodobnega časa. Kot posamezniki znotraj kolektiva si prizadevamo za nenehno osebnostno rast in izboljšave, kar vključuje tudi spremembe na področju mišljenja, delovanja in obnašanja. Želimo postati ekipa ustvarjalnih ljudi, ki pri svojem delu vidi izzive in za njih išče tudi inovativne rešitve.

Dostopnost