fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

NAZIV PROJEKTA: PODJETNIŠTVO IN ŠPORT – Podjetno na koš

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

Partnerji:

  • Občina Štore (vlagatelj)
  • Športno društvo Kovinar Štore
  • Štore Steel d.o.o.
  • Ljudska univerza Celje

Obdobje izvajanja aktivnosti: Januar 2022 – September 2022

Projekt je odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvidena vrednost sofinanciranja ESRR znaša 49.752,00 EUR.

Namen operacije:
Namen operacije je spodbujanje dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev ali povečanje delovnih mest v organizacijah glede na izhodiščne pogoje, ki so že vzpostavljeni. Predvidene aktivnosti operacije bodo povečale podjetnost in inovativnost, hkrati pa bo kot rezultat vzpostavljena neformalna mreža za razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev ter oživljanje jeder urbanih središč območja.
Glavni poudarek operacije je razvoj podpornega podjetniškega okolja z aktivno vključitvijo ranljivih ciljnih skupin, hkrati pa operacija predvideva tudi vlaganja v športno infrastrukturo, kjer bodo vzpostavljeni pogoji za aktivnosti zdravega življenjskega sloga prebivalcev območja LAS, ki pomeni tudi pozitiven vpliv na podporno okolje za razvoj podjetništva. V operacijo bomo neposredno vključevali ranljive ciljne skupine.

Predmet operacije:
– ureditev košarkarskega igrišča,
– ureditve pilotne sobe za zdravje,
– promocija, obveščanje javnosti,
– nova spletna platforma,
– razvoj modula Podjetništvo in šport,
– izvedba delavnic, izobraževanj, drugih dogodkov.

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si.

Dogodek: 21. september 2022: seminar LU Celje: »S kreativnim razmišljanjem odkrijte svoje potenciale.«

Dostopnost