MOODLE

EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Ekonomski tehnik – SSI

Srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe

Ekonomski tehnik/ Ekonomska tehnica

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Psihologija
Biologija
Kemija

B – strokovni moduli
M1 Poslovni projekti

 • Projektno delo
 • IKT

M2 Poslovanje podjetij
M3 Ekonomika poslovanja

 • Poslovno računstvo in
  statistična analiza podatkov
 • Ekonomika podjetja
 • Temeljne računovodske
  informacije

M4 Sodobno gospodarstvo

 • Razvoj in delovanje
  gospodarstva
 • Gospodarske dejavnosti
 • Temelji pravne kulture
 • Pravno organizacijski vidiki
  poslovanja

M7 Komercialno poslovanje

 • Nabava in prodaja
 • Tržno komuniciranje
 • Razvrščanje blaga

M8 Upravno administrativno
poslovanje
M13 Neposredno trženje

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum

 • Računalniško oblikovanje
 • Poslovno komuniciranje
 • Razvoj in delovanje gospod. družbe
Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

Kako se lahko vključim v program

V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednjo poklicno izobraževanje ali vsaj dva letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisna dokumentacija
 • osebni dokument,
 • rojstni list,
 • poročni list,
 • spričevalo o zaključnem izpitu ali spričevala zaključenih letnikov srednje strokovne izobrazbe.
Poklicna matura

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:

 • slovenščina,
 • gospodarstvo,
 • angleščina/matematika,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Telefon

03 428 678 50

Telefon

03 428 67 52

Email

info@lu-celje.si