fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Ekonomski tehnik

Srednje strokovno izobraževanje

Poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe

Ekonomski tehnik/Ekonomska tehnica

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Psihologija
Biologija
Kemija

B – strokovni moduli
M1 Poslovni projekti

 • Projektno delo
 • IKT

M2 Poslovanje podjetij
M3 Ekonomika poslovanja

 • Poslovno računstvo in
  statistična analiza podatkov
 • Ekonomika podjetja
 • Temeljne računovodske
  informacije

M4 Sodobno gospodarstvo

 • Razvoj in delovanje
  gospodarstva
 • Gospodarske dejavnosti
 • Temelji pravne kulture
 • Pravno organizacijski vidiki
  poslovanja

M7 Komercialno poslovanje

 • Nabava in prodaja
 • Tržno komuniciranje
 • Razvrščanje blaga

M8 Upravno administrativno
poslovanje
M13 Neposredno trženje

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

D – druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
Aktivno državljanstvo

E – odprti kurikulum

 • Računalniško oblikovanje
 • Poslovno komuniciranje
 • Razvoj in delovanje gospod. družbe
Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

Kako se lahko vključim v program?

V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili vsaj dva letnika srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja.

Vpisna dokumentacija
 • Osebni dokument,
 • rojstni list,
 • spričevalo o zaključnem izpitu ali spričevala zaključenih letnikov srednje strokovne izobrazbe.
Poklicna matura

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:

 • slovenščina,
 • gospodarstvo,
 • angleščina/matematika,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
Naziv strokovne izobrazbe

Ekonomski tehnik/Ekonomska tehnica

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija/Sociologija
Biologija
Kemija

B – strokovni moduli
M1 Projekti in poslovanje podjetja

 • Projektno delo
 • Management
 • IKT

M2 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

 • Razvoj in delovanje gospodarstva
 • Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
 • Ekonomika podjetja

M5 Komercialno poslovanje– Nabava in prodaja

 • Tržno komuniciranje
 • Razvrščanje blaga

M11 Neposredno trženje

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum

 • Računalniško oblikovanje
 • Poslovno komuniciranje
 • Razvoj in delovanje gospodarske družbe
Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

Kako se lahko vključim v program

V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje, smer Trgovec ali Administrator.

Vpisna dokumentacija
 • Osebni dokument,
 • rojstni list,
 • spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicna matura

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:

 • slovenščina,
 • gospodarstvo,
 • angleščina/matematika,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Evidenčna prijava - Ekonomski tehnik

Izobrazba

Varstvo osebnih podatkov

10 + 2 =

KONTAKT

Metka Arnšek, organizatorica izobraževanja odraslih
E-pošta: metka.arnsek@lu-celje.si

Nives Svet, organizatorica izobraževanja odraslih
E-pošta: nives.svet@lu-celje.si

Telefon: 03 428 67 50

 

Dostopnost