MOODLE

EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Maturitetni tečaj

Maturitetni tečaj je enoletno izobraževanje, s katerim si lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis, pridobi možnost opravljanja splošne mature.

Predmetnik

Obvezni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina

Izbirni predmeti
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija

Izvedba izobraževanja

Izobraževanje traja 1 leto.

Vpisna dokumentacija
  • osebni dokument,
  • rojstni list,
  • poročni list,
  • spričevalo o zadnjem zaključenem šolanju.
Pogoji za vpis

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • srednje poklicno, tehniško oziroma strokovno izobraževanje,
  • 3. letnik gimnazije in prekinil šolanje za najmanj eno leto,
  • 4. letnik Walfdorske gimnazije,
  • osnovnošolsko izobraževanje in opravil preizkus znanja na ravni 3. letnika gimnazije.
Matura

Maturitetni tečaj je opravljen, ko je dijak pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske
naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi.

Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja mature.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Telefon

03 428 678 50

Telefon

03 428 67 52

Email

info@lu-celje.si