MOODLE

EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Asfalter/asfalterka

Vstopni pogoj

  • najmanj dokončana osnovnošolska izobrazba in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za opravljanje asfalterskih del, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let s
  • petletnimi delovnimi izkušnjami pri asfalterskih delih.

Dokumentacija

  • izpolnjena prijavnica,
  • življenjepis,
  • spričevalo o končani osnovni šoli,
  • zdravniško spričevalo,
  • reference/pogodba o zaposlitvi.

Preverjanje

  • Praktična naloga z ustnim zagovorom.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Telefon

03 428 678 50

Telefon

03 428 67 52

Email

info@lu-celje.si

l

Evidenčna prijavnica

i

Katalog strokovnih znanj