fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Cestni preglednik/cestna preglednica

Vstopni pogoj

  • Osnovnošolska izobrazba in pridobljen NPK vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest z
  • vozniškim dovoljenjem B-kategorije in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in ne sme biti starejše od dveh let.

Dokumentacija

  • Izpolnjena prijavnica,
  • življenjepis,
  • spričevalo o končani osnovni šoli in certifikat NPK vzdrževalec cest ali spričevalo končane srednje šole in reference/pogodba o zaposlitvi s področja vzdrževanja cest,
  • vozniško dovoljenje B-kategorije,
  • zdravniško spričevalo.

Preverjanje

  • Praktična naloga z ustnim zagovorom.

KONTAKT

Janja Đaković
Telefon: 03 428 67 55
E-pošta: janja.dakovic@lu-celje.si

Polona Glavnik
Telefon: 03 428 67 55
E-pošta: polona.glavnik@lu-celje.si