MOODLE

EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani

Vstopni pogoj

  • dve (ali več) predhodno izdelani lastni dinamični spletni strani (izvedeni na uredniškem sistemu s podatkovno bazo) z dokumentacijo (zapis izhodišč, načrt vsebinske strukture, arhitektura uporabniškega vmesnika, grafična podoba dobljena od oblikovalca spletnih strani, načrt tehnične izvedbe – izvedba posameznih funkcionalnosti, navodila za namestitev, varnostno arhiviranje spletnega mesta/spletnih strani, kratka uporabniška navodila), ki sta/so komisiji dostopni/-e na internetu, vsaj eno pa je mogoče urejati in spreminjati na praktičnem delu preverjanja (urejanje vsebine, dodajanje slik, spremembe grafičnih predlog, spremembe slogov, barv, ozadij…)

Dokumentacija

  • izpolnjena prijavnica,
  • življenjepis,
  • spričevalo o pridobljeni izobrazbi,
  • izdelani vsaj 2 spletni strani,
  • morebitne reference, potrdila, ipd.

Preverjanje

  • Zagovor in urejanje predhodno izdelanih lastnih dinamičnih spletnih strani (glej točko 2.2.).
  • Kandidat v  praktični nalogi (po izboru komisije) dokaže obvladovanje orodij za izdelavo spletnih strani in obvladovanje dela z obstoječimi spletnimi stranmi (ocena, izboljšava, vključevanje elementov).

Po presoji komisije je kandidat lahko oproščen opravljanja praktične naloge.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Telefon

03 428 678 50

Telefon

03 428 67 52

Email

info@lu-celje.si

l

Evidenčna prijavnica

i

Katalog strokovnih znanj