MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Posrednik za nepremičnine

Vstopni pogoj

  • Najmanj višja strokovna izobrazba ali
  • najmanj srednja strokovna izobrazba ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje ministrstva za okolje in prostor ali
  • srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje ministrstva za okolje in prostor.

Dokumentacija

  • Izpolnjena prijavnica,
  • življenjepis,
  • spričevalo o pridobljeni izobrazbi,
  • predmetnik končane šole (zaželeno),
  • morebitne reference/pogodba o zaposlitvi s področja nepremičnin,
  • morebitna potrdila o usposabljanju.

Preverjanje

  • Pisno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom.

KONTAKT

Janja Đaković
Telefon: 03 428 67 55
E-pošta: janja.dakovic@lu-celje.si

Polona Glavnik
Telefon: 03 428 67 55
E-pošta: polona.glavnik@lu-celje.si