MOODLE

EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

Vstopni pogoj

  • končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in

  • starost vsaj 23 let in

  • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ur. l. št. 52/95 s spremembami)

Dokumentacija

  • izpolnjena prijavnica,
  • življenjepis,
  • spričevalo o pridobljeni izobrazbi,
  • potrdilo o opravljenem usposabljanju s področja socialne oskrbe,
  • morebitne reference/pogodba o zaposlitvi,
  • izpisek iz ZPIZ-a (dokazovanje delovnih izkušenj)-zaželeno.

Preverjanje

  • Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu v obliki praktičnega dela in zagovora. Ocenjevalno mesto (simulirano bivalno okolje uporabnika) mora izpolnjevati ustrezne materialne pogoje.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Telefon

03 428 678 50

Telefon

03 428 67 52

Email

info@lu-celje.si

l

Evidenčna prijavnica

i

Katalog strokovnih znanj