fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

Vstopni pogoj

  • Končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in

  • starost vsaj 23 let in

  • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ur. l. št. 52/95 s spremembami)

Dokumentacija

  • Izpolnjena prijavnica,
  • življenjepis,
  • spričevalo o pridobljeni izobrazbi,
  • potrdilo o opravljenem usposabljanju s področja socialne oskrbe,
  • morebitne reference/pogodba o zaposlitvi,
  • izpisek iz ZPIZ-a (dokazovanje delovnih izkušenj)-zaželeno.

Preverjanje

  • Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu v obliki praktičnega dela in zagovora. Ocenjevalno mesto (simulirano bivalno okolje uporabnika) mora izpolnjevati ustrezne materialne pogoje.

Evidenčna prijava - Socialni oskrbovalec na domu

Izobrazba:

Varstvo osebnih podatkov

10 + 11 =

KONTAKT

Janja Đaković
Telefon: 03 428 67 55
E-pošta: janja.dakovic@lu-celje.si

Polona Glavnik
Telefon: 03 428 67 55
E-pošta: polona.glavnik@lu-celje.si

Dostopnost