fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Turistični informator/turistična informatorka

Vstopni pogoj

 • Najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju turizma, kar kandidat dokazuje s pogodbami o zaposlitvi, drugimi pogodbami o delu in referenčnimi pismi delodajalcev in
 • znanje tujih jezikov:
 • 1.) angleščina – znanje na ravni primerljivi z b1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj b1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj b1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v sloveniji ali tujini)

   

 • 2.) tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z b1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj b1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj b1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v sloveniji ali v tujini)

Dokumentacija

 • Izpolnjena prijavnica,
 • življenjepis,
 • spričevalo o pridobljeni izobrazbi,
 • pogodba o zaposlitvi, druge pogodbe o delu,
 • referenčna pisma delodajalcev,
 • potrdila o znanju tujih jezikov.

Preverjanje

 • Kandidat v praktičnem prikazu storitve dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in ob upoštevanju predpisane dokumentacije. Ob praktičnem prikazu storitve izvede tudi ustni zagovor opravljene storitve, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Turistični informator/turistična informatorka.

Evidenčna prijava - Turistični informator

Izobrazba:

Varstvo osebnih podatkov

4 + 8 =

KONTAKT

Janja Đaković
Telefon: 03 428 67 55
E-pošta: janja.dakovic@lu-celje.si

Polona Glavnik
Telefon: 03 428 67 55
E-pošta: polona.glavnik@lu-celje.si

Dostopnost