MOODLE

EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Varuh/varuhinja predšolskih otrok

Vstopni pogoj

  • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in

  • vsaj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu itd.  – tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok)

Dokumentacija

  • izpolnjena prijavnica,
  • življenjepis,
  • spričevalo o pridobljeni izobrazbi,
  • reference staršev, delodajalcev,
  • morebitna pogodba o zaposlitvi, druge pogodbe/potrdila o delu,
  • v primeru, da imate otroka, lahko priložite tudi rojstni list otroka, za izkazovanje izkušenj.

Preverjanje

  • Priprava in zagovor strokovne naloge, ki jo kandidat pripravi po izboru komisije (glej smernice za pripravo strokovne naloge v točki 11. kataloga) ter praktično preverjanje z zagovorom in obvladovanjem strokovno teoretičnih znanj.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Telefon

03 428 678 50

Telefon

03 428 67 52

Email

info@lu-celje.si

l

Evidenčna prijavnica

i

Katalog strokovnih znanj