MOODLE

EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Vodja projekta

Vstopni pogoj

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali

 • višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali

 • univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali

 • magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu

 • vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.

Dokumentacija

 • izpolnjena prijavnica,
 • življenjepis,
 • spričevalo o pridobljeni izobrazbi,
 • reference delodajalcev,
 • pogodba o zaposlitvi, druge pogodbe/potrdila o delu s področja projektnega dela,
 • seminarska naloga.

Preverjanje

 • Zagovor seminarske naloge.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Telefon

03 428 678 50

Telefon

03 428 67 52

Email

info@lu-celje.si

l

Evidenčna prijavnica

i

Katalog strokovnih znanj