MOODLE

EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Vzdrževalec/vzdrževalka cest

Vstopni pogoj

  • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven sok), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva

Dokumentacija

  • izpolnjena prijavnica,
  • življenjepis,
  • spričevalo o končanem 7. in 8. razredu osnovne šole ali spričevalo o pridobljeni izobrazbi,
  • zdravniško spričevalo,
  • reference, pogodba o zaposlitvi s področja gradbeništva, ipd.

Preverjanje

  • Praktična naloga z ustnim zagovorom.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Telefon

03 428 678 50

Telefon

03 428 67 52

Email

info@lu-celje.si

l

Evidenčna prijavnica

i

Katalog strokovnih znanj