fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Osnovna šola za odrasle

Splošno

Program osnovne šole za odrasle in mladostnike (OŠO) je namenjen vsem, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole. Program OŠO je prilagojen tako, da lahko udeleženci v enem šolskem letu zaključijo dva razreda. Zaključno spričevalo je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol. Izobraževanje je za udeležence BREZPLAČNO.

Pogoji za vpis

V OŠO se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko obveznost ali je star več kot 15 let in ni uspešno končal vseh razredov osnovne šole.

Vpisna dokumentacija

– Osebni dokument,
– rojstni list,
– potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
– spričevalo o končanem razredu osnovne šole.

Udeležencem se priznajo vse opravljene obveznosti iz predhodnega izobraževanja. Po zaključeni osnovni šoli lahko udeleženci nadaljujejo šolanje v programih rednega srednješolskega izobraževanja ali v srednješolskih programih za odrasle.

Predmetnik

6. 7. 8. 9.
Slovenščina * * * *
Matematika * * * *
Tuji jezik * * * *
Likovna umetnost * *
Glasbena umetnost * *
Geografija * * * *
Zgodovina * * * *
Domovinska in državljanska kultura in etika * *
Fizika * *
Kemija * *
Biologija * *
Naravoslovje * *
Tehnika in tehnologija *
Izbirni predmet 1 * * * *
Izbirni predmet 2 * * * *
Izbirni predmet 3 * * * *
Oddelčna skupnost * * * *

Evidenčna prijava - Osnovna šola za odrasle

Izobrazba

Varstvo osebnih podatkov

14 + 11 =

KONTAKT

Metka Arnšek, organizatorica izobraževanja odraslih
Telefon: 03 428 67 50
E-pošta: metka.arnsek@lu-celje.si

 

Dostopnost