MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Splošno

Program osnovne šole za odrasle in mladostnike (OŠO) je namenjen vsem, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole. Program OŠO je prilagojen tako, da lahko udeleženci v enem šolskem letu zaključijo dva razreda. Zaključno spričevalo je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol. Izobraževanje je za udeležence BREZPLAČNO.

Pogoji za vpis

V OŠO se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko obveznost ali je star več kot 15 let in ni uspešno končal vseh razredov osnovne šole.

Vpisna dokumentacija

– Osebni dokument,
– rojstni list,
– potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
– spričevalo o končanem razredu osnovne šole.

Udeležencem se priznajo vse opravljene obveznosti iz predhodnega izobraževanja. Po zaključeni osnovni šoli lahko udeleženci nadaljujejo šolanje v programih rednega srednješolskega izobraževanja ali v srednješolskih programih za odrasle.

Predmetnik

6.7.8.9.
Slovenščina****
Matematika****
Tuji jezik****
Likovna umetnost**
Glasbena umetnost**
Geografija****
Zgodovina****
Domovinska in državljanska kultura in etika**
Fizika**
Kemija**
Biologija**
Naravoslovje**
Tehnika in tehnologija*
Izbirni predmet 1****
Izbirni predmet 2****
Izbirni predmet 3****
Oddelčna skupnost****

KONTAKT

Metka Arnšek
Telefon: 03 428 67 50
E-pošta: metka.arnsek@lu-celje.si