fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Predšolska vzgoja (PT)

Poklicni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Predmetnik

B – strokovni moduli
M1 Komunikacijske veščine
M2 Predšolska pedagogika
M3 Razvojna psihologija
M4 Varnost in zdravje v vrtcu
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu
M6 Likovno, glasbeno in plesno izražanje
M13 Šport skozi igro

Č – praktično usposabljanje v vrtcu

E – odprti kurikulum

  • Matematika kot igra
  • Narava in družba za otroke
Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 1 šolsko leto.

Kako se lahko vključim v program?

Uspešno zaključeno srednje strokovno ali splošno izobraževanje.

Vpisna dokumentacija
  • Osebni dokument,
  • rojstni list,
  • poročni list,
  • spričevalo o maturi,
  • obvestilo o uspehu pri maturi,
  • spričevali 3. in 4. letnika predhodnega izobraževanja.
Poklicna matura
  • vzgoja predšolskega otroka,
  • izpitni nastop in zagovor.

KONTAKT

Metka Arnšek, organizatorica izobraževanja odraslih
E-pošta: metka.arnsek@lu-celje.si

Nives Svet, organizatorica izobraževanja odraslih
E-pošta: nives.svet@lu-celje.si

Telefon: 03 428 67 50