fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Predšolska vzgoja

Srednje strokovno izobraževanje

Poklicni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija
Kemija
Biologija
Fizika
Umetnost

B – strokovni moduli
M1 Veščine sporazumevanja
M2 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
M3 Razvoj in učenje predšolskega otroka
M4 Varno in zdravo okolje
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu
M6 Igre za otroke
M7 Ustvarjalno izražanje
M8 Matematika za otroke
M9 Jezikovno izražanje otrok
M10 Naravoslovje za otroke
M11 Družboslovje za otroke
M12 IKT
M16 Šport za otroke

Č – praktično usposabljanje v vrtcu

D – druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
Aktivno državljanstvo

E – odprti kurikulum

 • Svet pravljic
 • Otrok in tuj jezik
Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

Kako se lahko vključim v program?

V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednje poklicno izobraževanje ali vsaj 2 letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisna dokumentacija
 • Osebni dokument,
 • rojstni list,
 • spričevalo o zaključnem izpitu ali spričevala zaključenih letnikov srednje strokovne izobrazbe.
Poklicna matura

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:

 • slovenščina,
 • vzgoja predšolskega otroka,
 • angleščina/matematika,
 • izpitni nastop in zagovor.
Naziv strokovne izobrazbe

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Predmetnik

B – strokovni moduli
M1 Komunikacijske veščine
M2 Predšolska pedagogika
M3 Razvojna psihologija
M4 Varnost in zdravje v vrtcu
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu
M6 Likovno, glasbeno in plesno izražanje
M13 Šport skozi igro

Č – praktično usposabljanje v vrtcu

E – odprti kurikulum

 • Matematika kot igra
 • Narava in družba za otroke
Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 1 šolsko leto.

Kako se lahko vključim v program?

Uspešno zaključeno srednje strokovno ali splošno izobraževanje.

Vpisna dokumentacija
 • Osebni dokument,
 • rojstni list,
 • spričevalo o maturi,
 • obvestilo o uspehu pri maturi,
 • spričevali 3. in 4. letnika predhodnega izobraževanja.
Poklicna matura
 • vzgoja predšolskega otroka,
 • izpitni nastop in zagovor.

Evidenčna prijava - Predšolska vzgoja

Izobrazba

Prijava na:

Varstvo osebnih podatkov

8 + 2 =

KONTAKT

Metka Arnšek, organizatorica izobraževanja odraslih
E-pošta: metka.arnsek@lu-celje.si

Nives Svet, organizatorica izobraževanja odraslih
E-pošta: nives.svet@lu-celje.si

Telefon: 03 428 67 50

 

Dostopnost