fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Predšolska vzgoja

Srednje strokovno izobraževanje

Poklicni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Predmetnik

1. Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija
Kemija
Biologija
Fizika
Umetnost

2. Strokovni moduli
Veščine sporazumevanja
Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
Razvoj in učenje predšolskega otroka
Varno in zdravo okolje
Kurikulum oddelka v vrtcu
Igre za otroke
Ustvarjalno izražanje
Matematika za otroke
Jezikovno izražanje otrok
Naravoslovje za otroke
Družboslovje za otroke
IKT

3. Praktično izobraževanje in usposabljanje

4. Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

5. Odprti kurikulum

Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

Kako se lahko vključim v program?

V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednje poklicno izobraževanje ali vsaj 2 letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisna dokumentacija
 • Osebni dokument,
 • rojstni list,
 • spričevalo o zaključnem izpitu ali spričevala zaključenih letnikov srednje strokovne izobrazbe.
Poklicna matura

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:

 • slovenščina,
 • vzgoja predšolskega otroka,
 • angleščina/matematika,
 • izpitni nastop in zagovor.
Naziv strokovne izobrazbe

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Predmetnik

1. Strokovni moduli
Komunikacijske veščine
Predšolska pedagogika
Razvojna psihologija
Varnost in zdravje v vrtcu
Kurikulum oddelka v vrtcu
Likovno, glasbeno in plesno izražanje
Šport skozi igro

Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 1 šolsko leto.

Kako se lahko vključim v program?

Uspešno zaključeno srednje strokovno ali splošno izobraževanje.

Vpisna dokumentacija
 • Osebni dokument,
 • rojstni list,
 • spričevalo o maturi,
 • obvestilo o uspehu pri maturi,
 • spričevali 3. in 4. letnika predhodnega izobraževanja.
Poklicna matura
 • vzgoja predšolskega otroka,
 • izpitni nastop in zagovor.

Povpraševanje za program Predšolske vzgoje

Izobrazba

Prijava na:

Varstvo osebnih podatkov

11 + 2 =

KONTAKT

Metka Arnšek, organizatorica izobraževanja odraslih
E-pošta: metka.arnsek@lu-celje.si

Nives Svet, organizatorica izobraževanja odraslih
E-pošta: nives.svet@lu-celje.si

Telefon: 03 428 67 50

 

Dostopnost