fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Trgovec

Srednje poklicno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe

Prodajalec/Prodajalka

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Družboslovje
Naravoslovje

B – strokovni moduli
M1 Temelji gospodarstva

 • Pravno gospodarski vidiki poslovanja
 • Gospodarske dejavnosti
 • Temelji pravne kulture

M2 Poslovanje trgovskega podjetja

 • Poslovno računstvo
 • IKT
 • Poslovanje trgovskega podjetja

M3 Prodaja blaga

 • Psihologija prodaje
 • Prodajni proces
 • Poznavanje blaga

C – izbirni strokovni modul

M4 Upravljanje z blagovno skupino – Živila

 • Poznavanje živil
 • Prodaja živil

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

D – druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
Aktivno državljanstvo

E – odprti kurikulum

 • Računalniško oblikovanje
 • Poslovno komuniciranje
 • Varstvo potrošnikov
Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

Kako se lahko vključim v program?
 • Zaključena osnovna šola ali
 • zaključen posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja.
Vpisna dokumentacija
 • Osebni dokument,
 • rojstni list,
 • zaključno spričevalo osnovne šole,
 • spričevalo zaključenega letnika srednje strokovne ali poklicne izobrazbe.
Zaključni izpit
 • Slovenščina,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Evidenčna prijava - Trgovec

Izobrazba

Varstvo osebnih podatkov

12 + 6 =

KONTAKT

Metka Arnšek, organizatorica izobraževanja odraslih
E-pošta: metka.arnsek@lu-celje.si

Nives Svet, organizatorica izobraževanja odraslih
E-pošta: nives.svet@lu-celje.si

Telefon: 03 428 67 50

 

Dostopnost