fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Priseljenci

Migracije so stalnica v zgodovini človeštva. Tisočletja so se ljudstva preseljevala, že stoletja z vseh vetrov nastajajo narodi, nacije in konfederacije. Vsak, ki se spominja na generacije svojih prednikov, se zaveda, da smo vsi prišli od nekod drugod in da bomo morda tudi sami nekoč postali migranti ali pa bodo to postali naši potomci.

Republika Slovenija kot samostojna država svojo migracijsko politiko oblikuje od leta 1991 dalje, ko je postala neodvisna in mednarodno priznana država. Vojna na področju nekdanje Jugoslavije, v katero je pred letom 1991 spadala tudi Slovenija, je povzročila prve večje migracije prebivalstva, pretežno iz nekdanjih jugoslovanskih republik in kateri še danes predstavljajo največje število tujih priseljencev.

Vsaka država ima izoblikovan svojstven sistem integracije priseljencev. Leta 1991 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o tujcih1 s kasnejšimi dopolnitvami. Ustrezne politične podlage za integracijo priseljencev so bile sprejete šele leta 2001, ko je bil sprejet nov Zakon o tujcih, leta 2008 pa še Uredba o integraciji tujcev ter leta 2010 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev. Prav obe uredbi predstavljata podlago za uvajanje izobraževalnih in drugi integracijskih ukrepov. Slovenija si je s sprejetjem teh predpisov omogočila črpanje evropskih sredstev preko Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in si s tem zagotovila temeljne pogoje za pripravo in izvajanje izobraževalnih programov za vključevanje priseljencev v slovensko družbo. V skladu z Uredbo iz leta 2008 so bili leta 2009 pripravljeni prvi tečaji slovenskega jezika ter programi seznanjanja z zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Slovenija je tudi v ključnih strateških razvojnih dokumentih zapisala smernice za izobraževanje in usposabljanje prebivalcev Slovenije in s tem pripravila podlage za izobraževanje priseljencev.

Ljudska univerza Celje (LU Celje) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih in deluje po načelih vseživljenjskega učenja. Zavod namenja javni službi več kot polovico svoje dejavnosti in skrbi za ranljive ciljne skupine. Med njimi so tudi priseljenci, tako otroci kot odrasli. 

Na LU Celje izvajamo različne programe za priseljence

 • izvajamo tečaj slovenščine za dijake celjskih srednjih šol (2x tedensko);
 • na osnovnih šolah izvajamo tečaj slovenščine za učence in njihove starše (3x tedensko);
 • brezplačna učna pomoč za priseljence;
 • svetovanje priseljencem in pomoč pri urejanju dokumentacije;
 • vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja;
 • za albanske ženske v sodelovanju z Zdravstvenim domom Celje izvajamo različne delavnice na temo promocije zdravja (zdrava prehrana, merjenje krvnega tlaka in telesne teže …);
 • priseljencem pomagamo pri integraciji v okolje ter pri spoznavanju različnih inštitucij;
 • izvajamo tečaj Začetna integracija priseljencev;
 • izvajamo tečaj Slovenščina kot drugi in tuj jezik;
 • izpit iz slovenščine na osnovni ravni;
 • izvajamo tečaj albanščine za pedagoške delavce.

Sobivanje ljudi z različnimi jeziki, kulturami ali veroizpovedmi je lahko breme ali izziv, seveda je odvisno, kaj si želimo in kako smo osebno ozaveščeni. Delo s priseljenci je vedno dodana vrednost, izkušnja, sprememba in prednost. Nekega dne, ko bomo na poti, nam bo vsaka takšna izkušnja prišla prav …

Dostopnost