fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019

Uspešno smo se prijavili na Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti za izobraževanje odraslih v letu 2019, ki ga je razpisalo MIZŠ. Prijavili smo se na dva sklopa, ki sta bila predmet financiranja omenjenega projekta:

  • usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v register Zunanjih izvajalcev aktivnosti programa APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • promocijske aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje, s poudarkom na starejših odraslih.

Ciljna skupina v prvem sklopu so organizatorji izobraževanja odraslih, andragoški delavci, učitelji in predavatelji različnih strok, mentorji in prostovoljci in drugi strokovnjaki, ki delajo s skupino starejših brezposelnih oseb. Posredna ciljna skupina v projektu, ki pa se ujema tudi s ciljno skupino, kateri je namenjena promocijska aktivnost, pa so dolgotrajno brezposelni, starejši od 50 let, manj izobraženi priseljenci in invalidi. Za usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih (učiteljev, mentorjev, prostovoljcev in drugih strokovnih delavcev) bomo do konca oktobra 2019 izvedli štiri izvedbe 30-urnega usposabljanja za vse, ki delajo s starejšimi brezposelnimi (3x) in tistimi, ki delajo z mlajšimi brezposelnimi do 30 let (1x). V vsako usposabljanje bo vključenih najmanj 10 udeležencev.

Več: http://www.lu-celje.si/novice/spopolnjevanje-strokovnih-delavcev-v-izobrazevanju-odraslih-2/

V sklopu promocijskih aktivnosti bomo v obdobju do konca oktobra 2019 postavili interaktivni portal za starejše odrasle, na katerem bodo lahko dostopali do vseh pomembnih informacij v zvezi z zaposlitvijo, izobraževanjem in usposabljanjem. Uporabniki se bodo na portalu lahko seznanjali s primeri dobrih praks, prav tako pa bodo imeli možnost, da predstavijo svoja znanja, kompetence in izkušnje in stopijo v stik z delodajalci. Uporabniki bodo na portalu lahko dobili svetovalno podporo, in sicer v obliki e-asistence, lahko pa se bodo prijavili tudi na osebno svetovanje. Portal bomo aktivirali pod naslovom AKTIVIRAJLETA.SI in bo deloval na nacionalnem nivoju. Za namen promocije portala bomo izvedli tudi predstavitveno okroglo mizo z naslovom Ne miniraj, AKTIVIRAJLETA.SI, izvedli pa bomo tudi skupinsko predstavitev primerov dobrih praks na področju zaposlovanja starejših brezposelnih.

Projekt financira Ministrstvo za izobraževanj, znanost in šport.

KONTAKT

Usposabljanje organizatorjev izobraževanja
Helena Dimnik
Telefon: 03 428 67 50
E-pošta: helena.dimnik@lu-celje.si

Stanislav Žlof
Telefon: 03 428 67 61
E-pošta: stanislav.zlof@lu-celje.si

Spletni portal AKTIVIRAJLETA.SI
Maja Krivec
Telefon: 03 428 78 62
E-pošta: maja.krivec@lu-celje.si

Rebeka Dečman
Telefon: 03 428 67 62
E-pošta: rebeka.decman@lu-celje.si

Dostopnost