fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Program Erasmus+ KA1

Ljudska univerza Celje je uspešno zaključila javni razpis Erasmus+, KA 1: učna mobilnost posameznikov. Ključni ukrep 1 (KA1) je bil projekt učne mobilnosti, ki je omogočil udeležencem izkušnjo v tujini, kar prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Naslov izbranega projekta je bil: Z mednarodnim povezovanjem do novih znanj.

Cilji projekta

 • zmanjšati število osipnikov v izobraževalnem procesu na Ljudski univerzi Celje in lokalnem okolju;
 • povečati ponudbo učnih priložnosti za manj izobražene posameznike in druge ranljive skupine (tujci);
 • opolnomočiti starejše pred upokojitvijo in upokojence pripraviti na aktivno in zadovoljujoče tretje življenjsko obdobje;
 • spodbuditi povpraševanje poučnih priložnostih z uvedbo novih pristopov svetovanja in informiranja zlasti pri osebah, ki se ne znajdejo ali so trajno marginalizirane (svetovanje na terenu);
 • povečati kakovost dela znotraj organizacije ter postati ustanova, ki širi kulturo učenja (učenje kot stil življenja);
 • prilagoditi izobraževanje trgu dela in družbi;
 • okrepiti znanja in spretnosti ter jezikovne in komunikacijske kompetence strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih.

Projekt je trajal 14 mesecev, in sicer do 30. 11. 2019. Partnerje smo izbrali glede na potrebe, ki smo jih zaznali znotraj organizacije.

Mobilnosti, ki smo jih izvedli so sledeče

 • Partner 1: Ljudska univerza “Folk high school in Denmark”, kjer smo preučili prakso neformalnega učenja v lokalni skupnosti (usposabljanje na delovnem mestu). Prav tako smo obiskali šolo namenjeno upokojencem – “A Folk High School for seniors”, kjer smo spoznali pristope dela z upokojenci in preučili program, ki podpira posameznike na prehodu v upokojitev.
 • Partner 2: Cervantes Training SL, kjer smo se udeležili strukturiranega tečaja : Coaching ia educational contexts to reduce early school leaving. Na usposabljanju smo se naučiti dveh metod, in sicer Energy Psyhology Techniques (EPT) in Emotional Freedom Techniques EFT), ki sta zelo učinkoviti pri sproščanju notranjih stisk in napetosti, kar je zelo pomembno pri celostni obravnavi mladostnikov..
 • Partner 3: Arvis – udeležili smo se strukturiranega tečaja: Communication, interculturalism and social inclusion, kjer smo si pridobili nove komunikacijske pristope za delo z ranljivimi skupinami.
  Tekom projekta smo realizirali zadane cilje in izvedli diseminacijo projektnih rezultatov v lokalno okolje.
  Rezultate projekta smo predstavili tudi vsem zaposlenim na Ljudski univerzi Celje in zunanjim sodelavcem, ki za nas izvajajo formalne in neformalne oblike izobraževanja.

KONTAKT

Maja Krivec
Telefon: 03 428 67 62
E-pošta: maja.krivec@lu-celje.si

Dostopnost