fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

KA2: Silver Age Learning

Ime projekta:
EDUCATION OF SENIOR CITIZENS ON THEIR HEALTH AND WELLNESS

Akronim: SILVER AGE LEARNING
Projekt financira/sofinancira: Evropska unija, Erasmus+
Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2022
Vrednost projekta: 334.270,00 €
Vrednost partnerstva: 52.867,00 €
Cilj projekta: razviti inovativen izobraževalni program za starejše, ki bo prispeval k splošnemu dobremu počutju seniorjev s spodbujanjem njihove socialne in duhovne dejavnosti in vključenosti. V okviru projekta bo najprej izvedena analiza tem/vsebin, ki so primerne za starejše s ciljem, da bo izobraževalni program z vsebino maksimalno dosegel potencialne koristi, ki jih lahko ima ciljna publika od programa. Na podlagi analize bodo oblikovani materiali, vodnik za izobraževalce, učitelje, trenerje, orodje za vrednotenje, promocijski video …
Partnerji/sponzorji projekta: ACZ, spol. s.r.o. (Češka – vodilni partner)(Italija) Provincia di Livorno Sviluppo SRL, (Islandija) Fjolmennt adult education center, (Grčija) Kentro Mermimnas Oikogeneias kai Paidiou, (Slovenija) Ljudska univerza Celje.
Prvi projektni sestanek: Praga, Češka, 24. – 25. oktober 2019

Izobraževanje igra pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, vključno s starostjo. Smiselno izbrane izobraževalne vsebine lahko pripomorejo k pripravi ljudi na tretje življenjsko obdobje, da bo le-to lepše in bolj dostojanstveno, starejši pa samostojnejši. Gledano širše bo večja kvaliteta življenja starejše populacije imela učinke tudi na družbo kot celoto.

Cilj projekta je razviti inovativni izobraževalni program za starejše, ki bo poleg pridobivanja novih znanj in veščin izboljšal njihovo splošno počutje, povečal socialno vključenost ter jih spodbudil k telesni, duševni in duhovni aktivnosti.

Program bo obsegal 100–150 ur različnih vsebin in bo primeren za vse starejše ne glede na njihovo izobrazbo, stopnjo samostojnosti in bivalne razmere. Da bodo vsebine čim bolj zanimive in uporabne za ciljno skupino, se bodo sproti prilagajale.

Ključne aktivnosti

  • Analiza vsebin zdravja in dobrega počutja
  • Načrtovanje programa
  • Priprava učnega načrta za predavatelje in evalvacijskih pripomočkov
  • Pilotna izvedba programa
  • Promocijski video

Projektno spletno stran najdete na https://www.acz-kurzy.cz/sage

Poleg Ljudske univerze Celje naše partnerstvo sestavljajo še štiri institucije z različnih koncev Evrope: Češke, Grčije, Islandije in Italije. Koordinator projekta je ACZ iz Prage.

Koordinator: ACZ

Center za vseživljenjsko učenje in poklicno izobraževanje ACZ, ustanovljen leta 1995. Njegove temeljne dejavnosti vključujejo zagotavljanje poklicnega usposabljanja in izobraževanja odraslih tako posameznim tečajnikom kot podjetjem.

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL

PLIS je agencija za razvoj, raziskave in usposabljanje z bogatimi izkušnjami pri upravljanju in usklajevanju lokalnih, nacionalnih in evropskih projektov ter pobud.

Fjölmennt símenntunar – og þekkingarmiðstöð

Fjolmennt center za izobraževanje odraslih učencev s težavami v telesnem in duševnem razvoju je središče za ljudi z učnimi težavami, starejših od 20 let. Ponuja široko paleto tečajev izobraževanja odraslih za osebe z učnimi ovirami, večinoma z zmerno do težjo in težko oviranostjo na področju kognitivnih učnih motenj, mnogoterih invalidnosti in motenj avtističnega spektra.

KMOP

KMO je neprofitna organizacija z več kot 40-letnimi izkušnjami pri podpori ranljivih skupin. Poleg neposrednega zagotavljanja socialnih storitev se njeno strokovno znanje nanaša na oblikovanje in izvajanje vplivnih socialnih pobud na področju izobraževanja, človekovih pravic, zaposlovanja, oskrbe in dobrega počutja ter na znanstveno raziskovanje in razvoj strokovnega znanja in izkušenj pri vprašanjih socialne politike, s katerimi želi doseči oblikovanje odpornih skupnosti z enakimi možnostmi za vse.

Dostopnost