fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Socialna aktivacija albansko govorečih žensk 2019–2022

V program Socialna aktivacija albansko govorečih žensk 2019–2022, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, je bilo do danes vključenih skupaj 204 udeleženk. Izvajanje prvih štirih ciklov programa na vseh treh lokacijah, v Velenju, Slovenskih Konjicah in Celju, je zaključeno. Večina udeleženk je program uspešno končala in prejela potrdilo o pridobljenih kompetencah, številne med njimi so se vključile v nadaljnje izobraževanje ali se zaposlile, kar kaže na uspešnost programa, saj je le ta 40,3 %. Trenutno je na vseh treh lokacijah v teku peti cikel.

IZVAJANJE PROGRAMA PO LOKACIJAH

1. cikel (oktober 2019–junij 2020, II. faza)

Lokacija: Celje

Poleg številnih delavnic, v katerih so udeleženke usvajale nova znanja in veščine, ter pridobivanja praktičnih izkušenj pri delodajalcih je program najbolj zaznamovala prireditev ob albanskem prazniku, ki so jo udeleženke samostojno načrtovale in v obeh jezikih, albanskem in slovenskem, izvedle za širšo javnost. Petje, ples in poezijo so obogatile še z albansko kulinariko in tako izvrstno predstavile svojo kulturo slovenskim obiskovalcem, s katerimi so na ta način gradile mostove v strpnem sobivanju. V drugem modulu se je večina udeleženk vključila v pridobivanje praktičnih izkušenj pri delodajalcih, tri pa so izvajale delovno-učni projekt in ustvarjale dvojezično pravljico.

Lokacija: Slovenske Konjice

Udeleženke so poleg spoznavanja osnov slovenskega jezika, lokalnega okolja in pridobivanja delovnih izkušenj pri zunanjih delodajalcih najbolj uživale ob načrtovanju prireditve ob albanskem prazniku, 28. novembra 2019, ko so se širši javnosti predstavile z albansko poezijo, pesmijo, plesom in tradicionalno kulinariko. V drugem modulu se je večina udeleženk odločila za pridobivanje praktičnih izkušenj pri delodajalcih, štiri pa so izvajale delovno-učni projekt in ustvarjala ročna dela.

Lokacija: Velenje

Udeleženke so imele možnost prav posebnega vodenega ogleda knjižnice, kjer jim je knjižničarka predstavila zbirko prvih beril, med katerimi so tudi albanska. Ob listanju beril so se spominjale svojih osnovnošolskih dni in med sabo podelile lepe spomine. Z velikim zanimanjem so prisluhnile tudi komandirju policijske postaje Velenje, ki jim je razkazal zaporniške celice, nad katerimi so bile vidno presenečene. Večina udeleženk še ni obiskala Celja, zato si bile nad organiziranim izletom, katerega del je bilo tudi druženje s celjsko in konjiško skupino, navdušene. Udeleženke, ki so v drugem modulu ostale v delovnem/učnem projektu, so v sodelovanju z Unicefom ustvarjale punčke iz cunj za njihov istoimenski humanitarni projekt. Predstavnika Unicefa sta nas počastila tudi z obiskom na zaključni prireditvi in se udeleženkam osebno zahvalila.

2. cikel (oktober 2019–junij 2020, II. faza)

Lokacija: Celje

Skupino je najbolj zaznamovala prekinitev izvajanja programa zaradi epidemije koronavirusa, ki se je zgodila ravno v času modula, ki je za udeleženke najbolj dragocen – v času pridobivanja praktičnih izkušenj pri delodajalcih. Je pa prav poletni čas izvajanja prvega modula udeleženke zelo povezal in jim ponudil številne nove življenjske izkušnje, kot je obisk bazena in pohod v naravo. Povezanost in medsebojna opolnomočenost se je odrazila tudi v številnih zaposlitvah udeleženk že med obiskovanjem programa in pri vključitvih prav vseh preostalih udeleženk v pridobivanje praktičnih izkušenj pri delodajalcih.

Lokacija: Slovenske Konjice

Skupino je najbolj zaznamovala epidemija, ki je za dobre tri mesece prekinila ravno čas delovne prakse in delovno-učnega projekta. Z udeleženkami smo zadnji mesec skupaj preživele ‘na daljavo’, preko platforme Zoom. Udeleženkam je v najlepšem spominu ostal izlet na Velenjsko jezero, kjer smo se družile še s skupinama iz Celja in Velenja, in pridobivanje različnih informacij. Zaradi velike motivacije po zaposlitvi se je že med samim programom pet vključenih udeleženk zaposlilo.

Lokacija: Velenje

Drugi program je bil poln izzivov, saj smo ga izvajali v času začetka epidemioloških ukrepov, pri čemer nam je bilo oteženo ali celo onemogočeno izvajanje marsikatere aktivnosti. A nam je kljub ukrepom (razdalja med udeleženkami, nošenje mask, v folijo zaviti sedeži na avtobusu itd.) uspelo izvesti kakovosten program, v katerem so udeleženke uživale. Vedno so se razveselile raznih športnih aktivnosti, npr. sprehoda na grad, razteznih vaj s fizioterapevtom, testa hoje okrog Škalskega jezera, piknika na Velenjskem jezeru. V drugem modulu smo večino vključili v pridobivanje praktičnih izkušenj, a so morale s prakso zaradi prekinitve programa (popolni “lockdown” zaradi koronavirusa) zaključiti, kar je marsikatero izmed njih razžalostilo. Kljub temu so ustvarile veliko lepih spominov, o katerih še danes pripovedujejo, ko jih povabimo kot gostje v nove programe. 

3. cikel (marec 2021–avgust 2021, 2. faza)

Lokacija: Celje

Zaradi epidemičnih omejitev se je skupina večino časa srečevala na daljavo, le enkrat tedensko so se izvajale aktivnosti v živo. Kljub omejitvam smo izvedli nekaj obiskov, z velikim zanimanjem je bil sprejet obisk muzeja. Zaradi spletnega izvajanja programa so udeleženke usvojile in utrdile digitalne kompetence, ki so jih prej imele le redke. Spletno izvajanje nam je omogočilo delavnice, ki sicer v živo zaradi fizične oddaljenosti predavateljev (na primer predavatelja s Kosova) ne bi bile mogoče. Po preklicani epidemiji so se vse udeleženke vključile v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela in pri delodajalcih.

Lokacija: Slovenske Konjice

Skupino je najbolj zaznamoval prilagojen način dela, ki smo ga morali zaradi epidemije preseliti na daljavo. S takšnim načinom dela so udeleženke pridobivale tudi digitalne kompetence, ki so dandanes vedno bolj potrebne. Ko so se ukrepi sprostili in smo lahko s programom v celoti nadaljevali v učilnici, pa je že bil čas delovne prakse, za katero se je odločilo devet udeleženk, ostale pa so nadaljevale z učenjem šivanja in ročnimi deli v delovno-učnem projektu. Udeleženkam bo v najlepšem spominu ostal izlet v Celje, ki smo ga izvedle po koncu sproščanja vseh ukrepov. V celjskem parku so gospe preizkušale svojo kreativnost. Po končanem programu so se zaposlile tri udeleženke, nekatere pa so nadaljevale s tečaji slovenskega jezika.

Lokacija: Velenje

Udeleženke tretjega programa klasičnega izvajanja niso uspele spoznati, saj so že od samega začetka program spremljale preko Zooma. Večidel programa smo tako izpeljali na daljavo, pri čemer smo se tako izvajalci kot udeleženke srečevali z nemalo nevšečnostmi – od raznih tehničnih težav do občasnega padca motivacije na strani udeleženk in pomanjkanja koncentracije. To je bilo namreč obdobje, ko se so od doma šolali tudi vsi otroci in je bilo treba poskrbeti tudi zanje. Kljub velikim izzivom so udeleženke uspešno usvojile znanje, ki smo jim ga predali skupaj z našimi številnimi sodelujočimi predavatelji, strokovnjaki in predstavniki pomembnejših institucij. Vsi smo se razveselili novice o sproščanju ukrepov in veselje ob prvem srečanju v živo je bilo ganljivo. Udeleženke so bile vesele, da so se lahko vključile v pridobivanje praktičnih izkušenj pri izbranih delodajalcih, predvsem pa so uživale v ustvarjalni delavnici, na kateri so ustvarile čudovite zahvalne voščilnice.

4. cikel (september 2021–februar 2022, 2. faza)

Lokacija: Celje

Skupina se je že v samem začetku lepo povezala in ustvarila zelo motivacijsko vzdušje za usvajanje novih znanj. Dokler je bilo vreme lepo, smo veliko časa preživele pri aktivnostih v naravi, ki so udeleženkam vselej nekaj novega. Izmed ostalih delavnic sta jih navdušila zlasti obisk kina in vožnja z vlakom, oboje je bilo za večino udeleženk popolnoma novo doživetje. Vse udeleženke so se vključile v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela in mnoge med njimi pridobile zelo pozitivne odzive pri delodajalcih, kar jih je dodatno motiviralo za nadaljnje korake v življenju.

Lokacija: Slovenske Konjice

 Ker je bila večina udeleženk visoko motiviranih za zaposlitev, so že tekom programa štiri vključene gospe odšle na različna delovna mesta. Z ostalimi smo podrobno raziskovale Slovenske Konjice, spoznavale predstavnike lokalnega okolja in se učile slovenskega jezika. Na delovno prakso so se vključile vse udeleženke in tako večinoma pridobivale prve delovne izkušnje. Udeleženkam bo v lepem spominu ostal obisk Pokrajinskega muzeja Celje, ko smo skupaj odkrivale preteklost knežjega mesta in aktivnosti na gradu Slovenske Konjice.

Lokacija: Velenje

Udeleženke so na delavnicah, ki so bile prilagojene njihovim željam in potrebam, usvojile številna nova znanja in veščine. Med drugim jih je informirala strokovna delavka z ZRZS, sodelovale so v delavnicah centra za krepitev zdravja in izvajale telesne vaje pod nadzorom fizioterapevtke ter se poučile o zdravi prehrani. Slednje znanje so uporabile pri pripravi zdravega slovenskega zajtrka, ki so ga primerjale s tradicionalnim albanskim zajtrkom. Večina udeleženk se je vključila v pridobivanje praktičnih izkušenj pri delodajalcih, tri pa so v delovno-učnem projektu ustvarjale zbornik besedil, ki predstavljajo njihovo življenje.

5. cikel (marec 2022–avgust 2022, 2. faza)

Lokacija: Celje

Trenutno je v program vključena zadnja skupina programa. Čeprav se srečujejo šele četrti teden, so se udeleženke že lepo povezale, kljub različnemu predznanju si prijazno pomagajo in se podpirajo. Prijetno jih je presenetil ogled celjskih znamenitosti, saj kljub temu da že nekaj let živijo v mestu, tega niso dobro poznale. Prav tako jih je navdušil test telesne pripravljenosti, ki so ga opravile pri centru za krepitev zdravja in jim bo dobro vodilo pri skrbi za zdravje v prihodnje.

Lokacija: Slovenske Konjice

Udeleženke zadnje skupine v prvem modulu spoznavajo lokalno okolje in njegove predstavnike. Za njimi je že nekaj delavnic centra za krepitev zdravja, najbolj všeč pa jim je bil praktičen del, ko so gospe lahko preverile rezultate sladkorja v krvi in pritiska.

Lokacija: Velenje

Opažamo, da so si udeleženke zadnjega programa morda med seboj najbolj različne, a so se hkrati povezale hitreje kot katerakoli skupina poprej. Vključenih je nekaj mladih in volje polnih deklet, ki odlično vplivajo na starejše predstavnice in jih vsakodnevno motivirajo. V prvem mesecu, kolikor smo skupaj, so pridobile že veliko koristnih informacij, predvsem zanimiv jim je cikel predavanj o zdravi prehrani, na katerem so sklenile, da bodo tudi v domači prehrani začele delati spremembe. Pozitiven vpliv na motivacijo in splošno počutje imajo tudi delavnice, ki jih za nas izvaja društvo Novus, pri čemer dajemo še poseben poudarek na vsebinah s področja zdrave samopodobe in starševstva. Veseli nas, da udeleženke na teh delavnicah zelo aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in delijo svoje izkušnje.

SKLOP 2

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada https://www.eu-skladi.si/

9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«

9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«

9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela« OP EKP 2014–2020

PO: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

ŠTEVILKA SKLEPA O IZBORU: 54430-14/2019/4

OBDOBJE IZVAJANJA: 23. 9. 2019–30. 9. 2022

VREDNOST PROJEKTA: 1.030.617,00 €

NAMEN: VKLJUČITEV 225 UDELEŽENK V 15 PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE

IZVEDBA 5 PROGRAMOV/KRAJ IZVAJANJA/75 UDELEŽENK

KRAJI IZVAJANJA: Celje, Velenje, Slovenske Konjice (KRVS)

TRAJANJE ENEGA PROGRAMA: 8 MESECEV

PRIČAKOVAN REZULTAT: VKLJUČITEV 25 % udeleženk v nadaljnje izobraževanje,
usposabljanje, prekvalifikacijo ali v aktivno iskanje zaposlitve oziroma v samo zaposlitev.

Namen projekta je vključitev 225 udeleženk v 15 programov socialne aktivacije (tj. 15 udeleženk na en program). Projekt se bo sočasno izvajal v treh krajih, in sicer v Celju, Velenju in Slovenskih Konjicah, se pravi, v posameznem kraju se bo izvedlo 5 programov socialne aktivacije, ki si bodo v letih 2019–2022 kontinuirano sledili.

Ciljno skupino projekta predstavljajo polnoletne albansko govoreče ženske z jezikovnimi ovirami (ne znajo govoriti slovensko), ki imajo dovoljenje za stalno bivanje oz. slovensko državljanstvo in so na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive. Lahko so tudi upravičenke oz. prejemnice denarno socialne pomoči ali neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

CILJI PROJEKTA

  • spodbuditi in pospešiti integracijo ter socialno vključenost albansko govorečih žensk v širše socialno okolje;
  • opolnomočiti ciljno skupino in zmanjšati intenzivnost problema;
  • povečati delež oseb iz ciljne skupine, ki bodo na 28. dan po zaključku programa vključene v usposabljanje/izobraževanje/programe APZ/iskanje zaposlitve/zaposlitev;
  • okrepiti in usposobiti udeleženke za praktično rabo slovenskega jezika;
  • z individualnim svetovanjem identificirati potrebe in neformalna znanja, ugotoviti močna področja ter postaviti cilje za premagovanje ovir in hitrejšo integracijo v lokalno okolje;
  • pridobiti praktične izkušnje za trg dela;
  • ozavestiti udeleženke o pomembnosti preseganja stereotipov glede vlog spolov in pomena enakopravnosti;
  • okrepiti povezovanje in sodelovanje ključnih deležnikov v lokalnem okolju in na ta način razširiti socialno mrežno, omogočiti medkulturni dialog ter sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v lokalno okolje;
  • ozavestiti in prepoznati pomembnost pridobivanja in razvijanja mehkih veščin pri udeleženkah;
  • pozitivno vplivati in osveščati javnost o potrebi integracije in o aktivni vlogi, ki jo lahko zavzame vsak ob srečanju s priseljenci;

Izvedbeni načrt projekta

1. FAZA: traja 1 mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa;
2. FAZA: traja 6 mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z udeleženkami

MODUL I: Uvodni modul (traja 3 mesece)

MODUL II: Izvedbeni modul (traja 2 meseca)

Pridobivanje praktičnih izkušenj na način učenja skozi delo in delovni/učni projekt.

MODUL III: Izhodni modul (traja 1 mesec)

3. FAZA: traja 1 mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženkami po izhodu iz programa.

Skozi celoten program bo redno prisotno individualno svetovanje in sodelovanje s kulturno mediatorko.

KONTAKT

Helena Dimnik
Telefon: 03 428 67 50
E-pošta: helena.dimnik@lu-celje.si

Dostopnost