fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Socialna aktivacija albansko govorečih žensk 2019–2022

SKLOP 2

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada https://www.eu-skladi.si v okviru

9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«

9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«

9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela« OP EKP 2014–2020

PO: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

ŠTEVILKA SKLEPA O IZBORU: 54430-14/2019/4

OBDOBJE IZVAJANJA: 23. 9. 2019–30. 9. 2022

VREDNOST PROJEKTA: 1.030.617,00 €

NAMEN: VKLJUČITEV 225 UDELEŽENK V 15 PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE

IZVEDBA 5 PROGRAMOV/KRAJ IZVAJANJA/75 UDELEŽENK

KRAJI IZVAJANJA: Celje, Velenje, Slovenske Konjice (KRVS)

TRAJANJE ENEGA PROGRAMA: 8 MESECEV

PRIČAKOVAN REZULTAT: VKLJUČITEV 25 % udeleženk v nadaljnje izobraževanje,
usposabljanje, prekvalifikacijo ali v aktivno iskanje zaposlitve oziroma v samo zaposlitev.

Namen projekta je vključitev 225 udeleženk v 15 programov socialne aktivacije (tj. 15 udeleženk na en program). Projekt se bo sočasno izvajal v treh krajih, in sicer v Celju, Velenju in Slovenskih Konjicah, se pravi, v posameznem kraju se bo izvedlo 5 programov socialne aktivacije, ki si bodo v letih 2019–2022 kontinuirano sledili.

Ciljno skupino projekta predstavljajo polnoletne albansko govoreče ženske z jezikovnimi ovirami (ne znajo govoriti slovensko), ki imajo dovoljenje za stalno bivanje oz. slovensko državljanstvo in so na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive. Lahko so tudi upravičenke oz. prejemnice denarno socialne pomoči ali neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

CILJI PROJEKTA

  • spodbuditi in pospešiti integracijo ter socialno vključenost albansko govorečih žensk v širše socialno okolje;
  • opolnomočiti ciljno skupino in zmanjšati intenzivnost problema;
  • povečati delež oseb iz ciljne skupine, ki bodo na 28. dan po zaključku programa vključene v usposabljanje/izobraževanje/programe APZ/iskanje zaposlitve/zaposlitev;
  • okrepiti in usposobiti udeleženke za praktično rabo slovenskega jezika;
  • z individualnim svetovanjem identificirati potrebe in neformalna znanja, ugotoviti močna področja ter postaviti cilje za premagovanje ovir in hitrejšo integracijo v lokalno okolje;
  • pridobiti praktične izkušnje za trg dela;
  • ozavestiti udeleženke o pomembnosti preseganja stereotipov glede vlog spolov in pomena enakopravnosti;
  • okrepiti povezovanje in sodelovanje ključnih deležnikov v lokalnem okolju in na ta način razširiti socialno mrežno, omogočiti medkulturni dialog ter sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v lokalno okolje;
  • ozavestiti in prepoznati pomembnost pridobivanja in razvijanja mehkih veščin pri udeleženkah;
  • pozitivno vplivati in osveščati javnost o potrebi integracije in o aktivni vlogi, ki jo lahko zavzame vsak ob srečanju s priseljenci;

Izvedbeni načrt projekta

1. FAZA: traja 1 mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa;
2. FAZA: traja 6 mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z udeleženkami

MODUL I: Uvodni modul (traja 3 mesece)

MODUL II: Izvedbeni modul (traja 2 meseca)

Pridobivanje praktičnih izkušenj na način učenja skozi delo in delovni/učni projekt.

MODUL III: Izhodni modul (traja 1 mesec)

3. FAZA: traja 1 mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženkami po izhodu iz programa.

Skozi celoten program bo redno prisotno individualno svetovanje in sodelovanje s kulturno mediatorko.

KONTAKT

Helena Dimnik
Telefon: 03 428 67 50
E-pošta: helena.dimnik@lu-celje.si