fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Temeljne kompetence 2023-2029

Ljudska univerza Celje je bila izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc.

Vodja projekta: Ljudska univerza Celje
Konzorcijski partnerji: 
• Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
• RA Kozjansko OE Ljudska univerza Šentjur
• Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Ciljna skupina so odrasli. Prednost pri vključevanju imajo nižje izobraženi (manj kot štiriletna šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje), aktivni, ki so stari 55 let in več, tujci in zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Programi, ki se bodo izvajali:
JAVNOVELJAVNI PROGRAMI
100-urni programi
– Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj
– Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
– Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Delovno mesto
– Digitalna pismenost za odrasle

180-urni program
– Slovenščina kot drugi in tuji jezik

NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ODRASLE
40-urni programi
– Sporazumevanje v slovenskem jeziku
– Sporazumevanje v tujih jezikih
– Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti
– Pridobivanje digitalnih kompetenc

PROGRAMI PRIPRAV
30-urni programi
– Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika
– Programi priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka

Vsi programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS +).

Dostopnost