fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)

Akronim: STELLA

Naslov projekta: Improvement and tranSfer of gender mainsTreaming bEst practices in primary schooLs between SLovenia and SerbiA

Projekt financira/sofinancira: Evropska komisija (European Commission)

Obdobje trajanja projekta: 1. 11. 2020 – 1. 11. 2022

Vrednost projekta: 413.127,00 eur

Prioritete: Gender stereotypes in education and early childhood care

Cilj projekta:
The STELLA project focuses on two major objectives, (1) to modify social norms by raising awareness of gender stereotyping and (2) to support development of social behaviour promoting gender equality within the context of the school.
Project aims at sensitisation of Slovenian and Serbian teaching professionals in primary school in recognizing and actively combating gender stereotypes, by empowering them with knowledge and tools to promote gender equality and oppose the reproduction of behavioural patterns by fostering gender stereotypes. STELLA project will also contribute to the realization of Slovenian and Serbian primary school children’s’ full potentials in terms of their personal and professional development, by deconstructing and transgressing (re)production of gender stereotypes, gender biases and gender roles, prescribed by societal behavioural pattern, which will be done through best practice exchange on one hand and on the other through carefully developed online kit.
STELLA will also contribute to policymaking in the field of implementation of gender inequality issues in the primary school curricula in Slovenia and Serbia and will, with help of the various stakeholders, disseminate the proposed guidelines on gender equality through the whole Europe.

Vodja projekta: Ljudska univerza Celje – Slovenia

Partnerji/sponzorji projekta: UNIVERZA V MARIBORU -Slovenia, Institut za proucevanje enakosti spolov (IPES) – Slovenia, Branko Pesic – Primary school and school for adult education – Serbia

Prvi projektni sestanek: Celje, december 2020

Projekt STELLA se osredotoča na dva glavna cilja, (1) spreminjanje družbenih norm z ozaveščanjem o spolnih stereotipih in (2) podpiranje razvoja družbenega vedenja, ki spodbuja enakost spolov v okviru šole.

Cilj projekta je senzibilizacija slovenskih in srbskih učiteljev v osnovnih šolah pri prepoznavanju in aktivnem boju proti spolnim stereotipom. Slovenske in srbske učitelje bomo opolnomočili z znanjem in orodji za spodbujanje enakosti spolov in na ta način zmanjšali stopnjo reprodukcije vedenjskih vzorcev, ki spodbujajo spolne stereotipe.

Projekt STELLA bo prispeval tudi k uresničitvi polnih potencialov slovenskih in srbskih osnovnošolskih otrok v smislu njihovega osebnega in poklicnega razvoja z dekonstrukcijo in preseganjem (ponovne) produkcije spolnih stereotipov, pristranskosti spolov in spolnih vlog.

STELLA bo prispevala tudi k oblikovanju politike na področju preseganja neenakosti med spoloma v učnih načrtih za osnovne šole v Sloveniji in Srbiji. Predlagane smernice o enakosti spolov bomo širili po celotni Evropi.

KONTAKT

Maja Krivec
Telefon: 03 428 67 62
E-pošta: maja.krivec@lu-celje.si

Rebeka Dečman
Telefon: 03 428 67 62
E.pošta: rebeka.decman@lu-celje.si

Dostopnost