fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

OPIS

Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela. Pri obeh delih je potrebno svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima fotografijo. Pri pisnem delu izpita kandidati potrebujejo pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na osnovni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu.

Z uspešno opravljenim izpitom na osnovni ravni kandidat dokaže, da:

  • se lahko v veliki meri samostojno sporazumeva v različnih položajih ob vsakdanjih temah,
  • razume bistvene informacije v krajših, enostavno zapisanih in govorjenih besedilih,
  • zna ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo,
  • je njegovo govorno in pisno izražanje sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da sporazumevanje poteka nemoteno.

Izpit poteka v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu

Slovenščina kot drugi in tuji jezik:

Sestava izpita in ocenjevanje

Ocenjevanje
Pisanje in govorjenje se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk za raven A2 oz. 85 % točk za raven B1. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.
Če je kandidatov rezultat na izpitu negativen, dobi poročilo o opravljanju izpita.

RAZPISANI ROKI

IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI A2-B1

Izpitni rok: torek, 23. 5. 2023 (ni prostih mest)
Izpitni rok: torek, 12. 9. 2023
Izpitni rok: torek, 14. 11. 2023

V dogovoru z Izpitnim centrom si v primeru objektivnih okoliščin pridružujemo pravico do spremembe izpitnega datuma, o čemer vas bomo pravočasno obvestili na spletni strani.

PRIJAVA / ODJAVA

Na izpit se prijavite s prijavnico, ki jo natančno izpolnite in pošljete ali prinesete osebno na Ljudsko univerzo Celje, Cankarjeva ulica 1, Celje najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom. Udeleženci ZIP tečajev učenja slovenskega jezika ob prijavi oddajo potrdilo Upravne enote, ostali poravnajo strošek opravljanja izpita.

Spletna prijavnica

CENA IN PLAČILO IZPITA

Cena izpita znaša 147,97 EUR in vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja.

Kandidat ob prijavi izvede tudi plačilo izpita. Na sedežu zavoda Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, Celje je možno plačati z gotovino.

Znesek je možno nakazati tudi na transakcijski računa zavoda:
TRR: SI56 0121 1603 0714 290, UJP

NAMEN: Izpit SLO OR
SKLIC: 002020
BIC KODA: BSLJSI2X

ODJAVA

Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj dva (2) delovna dni pred razpisanim rokom do 12. ure. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali pa se mu vrne 85 % stroškov izpita. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali pa se vam vrne 85 % stroškov izpita. Vplačani znesek je prenosljiv na sledeče izpitne roke v tekočem koledarskem letu. Če kandidat odstopi od izpita brez odjave, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek.

ZAKLJUČEK IZPITA

Izpit je uspešno opravljen, če so vsi štirje deli ocenjeni pozitivno.
Kandidat je o rezultatu izpita obveščen najkasneje v tridesetih (30) dneh od datuma izpita. Obvesti ga izvajalec izpitov.

Kandidat, ki uspešno opravi izpit, prejme javno veljavno listino (spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo), ki jo lahko predloži za različne uradne namene.

Kandidat, ki je na izpitu neuspešen, prejme poročilo o izpitu.

Informacije in prijave:

Andrijana Božić, organizatorica izobraževanja odraslih
T: 03 428 67 52
E: andrijana.bozic@lu-celje.si

Dostopnost