fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Jezikovni tečaji

Na Ljudsko univerzo Celje po znanje tujih jezikov, ker:

 • Splošni jezikovni tečaji potekajo po javno veljavnem programu učenja tujih jezikov za odrasle.
 • Zagotavljamo dostopne, izkušene in strokovno usposobljene predavatelje, ki vas bodo motivirali in vam pomagali pri doseganju vaših ciljev.
 • Uporabljajo se najsodobnejši učbeniki in delovni zvezki, za lažje pomnjenje pa predavatelji uporabljajo skrbno izbrano dodatno gradivo. Uporablja se primeren in preizkušen avdio in video material.
 • V tečajih splošnega jezika razvijate vse štiri jezikovne spretnosti: branje, poslušanje, govor in pisanje, pri čemer je poudarek na praktičnem jeziku.
 • Tečaje prilagodimo vašim željam in potrebam.
 • Nudimo strokovno svetovanje pred, med in po zaključku tečaja, kjer se pogovorimo o vaših željah in ciljih.
 • Tečaji potekajo v ustrezno opremljenih učilnicah.
 • Ob zaključku tečaja prejmete interno potrdilo o izobraževanju in prilogo potrdilu s popisom pridobljenih kompetenc.
 • Poleg tečajev pa vam na Ljudski univerzi Celje nudimo možnost samostojnega učenja tujega jezika v Središču za samostojno učenje (SSU).
 • Tečaje izvajamo na sedežu zavoda ali v prostorih naročnika.

Pri nas se lahko učite:

Z

NEMŠČINO

Z

ŠPANŠČINO

Z

ALBANŠČINO

Z

ANGLEŠČINO

Z

ITALIJANŠČINO

Z

ARABŠČINO

Z

RUŠČINO

Z

FRANCOŠČINO

Z

KITAJŠČINO

Cenik

 • 350,00 EUR (z DDV),
 • možnost plačila na 3 obroke.

Koristne povezave:

Vsi tečaji obsegajo 60 šolskih ur in potekajo v popoldanskem času oziroma po dogovoru.

Izvajamo:

OSNOVNE TEČAJE (A1, A2), NADALJEVALNE TEČAJE (B1, B2) in NAPREDNE TEČAJE (C1, C2).

A1 – preživetvena raven

Udeleženec razume in uporablja pogoste vsakodnevne izraze in zelo osnovne besedne zveze, namenjene za zadovoljevanje konkretnih potreb. Predstaviti zna sebe in druge ter spraševati in odgovarjati na osebna vprašanja, na primer o tem, kje živi, o osebah, ki jih pozna, in o stvareh, ki jih ima. Obvlada preprosto interakcijo, če sogovorec govori počasi in razločno, ter je pripravljen pomagati.

A2 – vmesna raven

Udeleženec razume stavke in pogoste izraze, ki se nanašajo na najbolj temeljna področja (na primer najosnovnejši osebni in družinski podatki, nakupovanje, krajevna geografija, zaposlitev). Sposoben se je sporazumevati v preprostih in rutinskih opravilih, ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo informacij o znanih in rutinskih zadevah. S preprostimi besedami zna povedati nekaj o sebi in svojem neposrednem okolju ter zadovoljiti svoje trenutne potrebe.

B1 – sporazumevalni prag

Pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku udeleženec razume glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečuje na delu, v šoli, prostem času itn. Znajde se v večini situacij, ki se pogosto pojavljajo na potovanju po deželi, kjer se ta jezik govori. Tvoriti zna preprosta povezana besedila o temah, ki so mu znane ali ga zanimajo. Opisati zna izkušnje in dogodke, sanje, upanja in ambicije ter na kratko utemeljiti in pojasniti svoja mnenja in načrte.

B2 – višja raven

Udeleženec razume glavne ideje v kompleksnem besedilu tako o konkretnih kot abstraktnih temah, vključno z razpravami s svojega strokovnega področja. V medosebnih stikih govori dovolj tekoče in spontano, da njegova komunikacija z domačimi govorci ni naporna ne zanj in ne za sogovorca. Tvoriti zna jasno, poglobljeno besedilo iz širokega razpona tem in razložiti stališče o nekem aktualnem vprašanju, tako da pojasni prednosti in pomanjkljivosti različnih možnosti.

C1 – raven učinkovitosti

Udeleženec razume širok razpon zahtevnejših, daljših besedil in prepoznava implicitne pomene. Izraža se tekoče in spontano, ne da bi očitno iskal ustrezne izraze. Jezik uporablja prožno in učinkovito tako za družabne kot za akademske in poklicne namene. Tvoriti zna jasna, dobro organizirana in poglobljena besedila o kompleksnih temah. Pri tem nadzorovano uporablja organizacijske vzorce, povezovalce (konektorje) in kohezivna sredstva.

C2 – raven mojstrstva

Udeleženec z lahkoto razume tako rekoč vse, kar sliši ali prebere. Zna povzemati informacije iz različnih govornih in pisnih virov in pri tem povezati argumente in pripovedi v koherentno obliko. Izraža se spontano, zelo tekoče, natančno in tudi v kompleksnih situacijah ločuje med drobnimi pomenskimi odtenki.To so ravni znanja tujega jezika glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). 6 jezikovnih ravni predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

To so ravni znanja tujega jezika glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). 6 jezikovnih ravni predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

Evidenčna prijanvica - Jezikovni tečaji

Prijavljam se na:

13 + 15 =

KONTAKT

 

Andrijana Božić
Telefon: 03 428 67 52
E-pošta: andrijana.bozic@lu-celje.si

Dostopnost