fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva

Osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva obsega 120 pedagoških ur. Poteka 2-krat tedensko, ob torkih in četrtkih od 16.00 do 19.15. Predava izkušena računovodja, ki poleg teoretičnih znanj udeležencem približa tudi praktično znanje. S programom udeleženec pridobi znanje za delo v računovodstvu, oziroma obsežno znanje za vodenje računovodstva v podjetju. Tečaj trenutno poteka on-line preko aplikacije Zoom.

Vsebina

 • uvod v računovodstvo, bilanca stanja
 • aktiva, pasiva,
 • osnove dvostavnega knjigovodstva,
 • bilančne spremembe, konto, kontni okvir, kontni načrt,
 • sredstva, obveznosti do virov sredstev,
 • stroškovno knjigovodstvo,
 • DDV,
 • osnovna sredstva,
 • odhodki – prihodki,
 • poslovni izid – povezava in bilanca stanja,
 • knjigovodstvo in obračunavanje plač in ostali osebni prejemki,
 • davek od osebnih prejemkov in ostali prispevki,
 • materialno knjigovodstvo,
 • obračun proizvodnje,
 • obračunavanje avtorskih in podjemnih pogodb,
 • davek od dohodka pravnih oseb,
 • zakonski predpisi in davki.
 • dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja,
 • terjatve in obveznosti,
 • vrednotenje in obračun poslovanja,
 • praktični primeri.

Vstopni pogoj

Srednja strokovna ali splošna izobrazba

Začetek

27. 9. 2022

Cena

700,00 EUR (z DDV)

*možnost plačila na 3 obroke

Evidenčna prijavnica - Osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva

Prijava na:

Varstvo osebnih podatkov

6 + 7 =

Po zaključenem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o usposabljanju. Udeleženci imajo možnost opravljanja NPK Računovodja, s katerim si lahko pridobijo certifikat poklicne usposobljenosti.

Kontakt

Polona Glavnik, organizatorica dela
Tel.: 03 428 67 55
E-pošta: polona.glavnik@lu-celje.si

Dostopnost