fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Usposabljanje za nepremičninskega posrednika

Usposabljanje zajema 60 pedagoških ur, ki so razdeljene v 12 srečanj po 5 pedagoških ur. Online Predavanja potekajo preko aplikacije Zoom, in sicer 3-krat tedensko od 16.00 do 20.00. Po končanem usposabljanju organiziramo tudi preverjanje in potrjevanje za pridobitev NPK certifikata.

Vsebina

 • Zakon o nepremičninskem posredovanju
 • Stvarno pravna razmerja
 • Stanovanjska razmerja
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma
 • Pogodbe v prometu z nepremičninami
 • Prostorsko načrtovanje
 • Graditev objektov
 • Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 • Notarske listine
 • Zemljiška knjiga
 • Obligacijska razmerja – splošni del
 • Evidentiranje nepremičnin
 • Trženjske aktivnosti in komunikacija
 • Osnove financiranja nepremičnin
 • Ocenjevanje nepremičnin
 • Energetska izkaznica
 • Varovanje osebnih podatkov
 • praktični primeri

*Točen urnik usposabljanja udeleženci prejmejo pred samim začetkom.

Cena

750,00 EUR (z DDV)

– enkratni znesek (3% popust)
– možnost plačila na 3 obroke

Pogoji za prijavo na usposabljanje

Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) nepremičninski posrednik/posrednica:

 • ima zaključeno najmanj višjo strokovno izobrazbo (6. raven izobrazbe) ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

 

Evidenčna prijavnica - Usposabljanje za nepremičninskega posrednika

Prijava na:

Ali se prijavljate preko Zavoda RS za zaposlovanje?

Varstvo osebnih podatkov

9 + 15 =

Kontakt

Janja Đaković, organizatorica izobraževanja odraslih
Tel.: 03 428 67 55
E-pošta: janja.dakovic@lu-celje.si

Dostopnost