fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

ZIP – Tečaj slovenskega jezika

Brezplačni tečaj Slovenščine za tujce – ZIP:

Program ZIP je javno veljavni program učenja slovenščine, slovenske kulture, zgodovine in družbe. Brezplačni program se izvaja za tujce, državljane tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oz. potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. Program sofinancirata Ministrstvo RS za notranje zadeve in Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF).

Obveznosti udeležencev:

Potrebna je vsaj 80-odstotna udeležba na programu in opravljene obveznosti po programu. Udeleženci prejmejo javno veljavno potrdilo in so upravičeni do brezplačnega izpita iz slovenščine na osnovni ravni.

Kako se lahko prijavite?

Na upravni enoti pridobite potrdilo o pravici do obiskovanja programa ter nam ga prinesete osebno ali pošljete po pošti.

Kdo se lahko udeleži brezplačnih tečajev slovenščine?

Programi do 180 ur so namenjeni državljanom tretjih držav:

  • ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje;
  • ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta;
  • družinskim članom državljanov tretjih držav z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine;
  • državljanom tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Republike Slovenije ali državljanov Evropskega gospodarskega prostora in v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana.

V začetni modul programa ZIP (60 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so pismeni v latinici.

V nadaljevalni modul programa ZIP (120 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so se že udeležili začetnega modula ZIP oziroma 60-urnega tečaja slovenskega jezika in so ga uspešno zaključili.

Opravljanje izpita:

Izpit lahko opravite pri nas na Ljudski univerzi Celje.

Povezave:

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Ministrstvo za notranje zadeve
Informacije za tujce

KONTAKT

Andrijana Božić
Telefon: 03 428 67 52
E-pošta: andrijana.bozic@lu-celje.si

Janja Đaković
Telefon: 03 428 67 55
E-pošta: janja.dakovic@lu-celje.si

Dostopnost