MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

WEBINAR Razvojni trendi v avtomobilski industriji po COVID-19

Jun 5, 2020

Prijazno vabljeni na webinar z naslovom: “Razvojni trendi v avtomobilski industriji po COVID-19“, ki ga bo izvedel doc. dr. Tomaž Savšek, docent na Fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu, član Inženirske akademije Slovenije ter dobitnik številnih nagrad in priznanj, ki je zadnjih 13 let dela posvetil globalni avtomobilski industriji.

Dr. Savšek, doktor elektrotehničnih znanosti in pomočnik direktorja v podjetju TPV d. o. o., vodi strateške projekte in koordinira razvojno raziskovalna partnerstva na področju mobilnosti, novih materialov in tehnologij ter tovarn prihodnosti.  Njegova področja znanja so računalniška obdelava signalov, teorija fuzzy množic, računalniški sistemi za podporo odločanju, simulacijski sistemi in operacijske raziskave.

Webinar bomo izvedli v okolju MS Teams v četrtek, 11. 6. 2020, ob 17.00 na povezavi https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZjNzFjOTgtMmNmOS00M2RlLWI4MmMtODllN2ZhYzk0ZmU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f529cfa-d84c-4795-bcfc-735a2bec2ee9%22%2c%22Oid%22%3a%223f7c4d93-7c85-4a34-96d0-c9ccc0f7c5b7%22%7dVljudno vabljeni!