fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Začetna integracija priseljencev (2021–2023)

Skupaj s svojimi podizvajalci izvajamo program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo  v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev.

Program obsega začetni (60 ur) in nadaljevalni modul (120 ur) in je namenjen tujcem, ki niso državljani Evropske unije, vanj pa se vključijo na podlagi potrdila, ki ga izda pristojna upravna enota. Na potrdilu je navedeno število ur, in sicer 180 ur, 60 ur ali 120 ur za tiste udeležence, ki so že opravili 60-urni program. Obseg ur določa Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16).

Cilj izvedbe programa je zagotoviti znanje slovenskega jezika, potrebno za uspešno opravljanje preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, oziroma znanje slovenskega jezika na ravni, ki je potrebna za osnovno sporazumevanje. V proces učenja slovenskega jezika so vključene vsebine iz življenja in dela, ki krepijo vključevanje priseljencev v slovensko družbo.

Če je udeleženec v programu prisoten minimalno 80 %, je upravičen do prvega zanj brezplačnega opravljanja izpita iz slovenščine na osnovni ravni (A2–B1).

Poleg Ljudske univerze Celje program izvajajo še naslednji podizvajalci: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Zasavska ljudska univerza, UPI Ljudska univerza Žalec, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče in Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur.

Program financira Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Kontakt:

Janja Đaković, 03 428 67 55, janja.dakovic@lu-celje.si
Andrijana Božić, 03 428 67 52, andrijana.bozic@lu-celje.si

Dostopnost